Snoeiafval

 • Wat is het?

  Elk huishouden in onze gemeente heeft een afvalpas. Met deze afvalpas kunt u snoeiafval gratis afleveren bij afvalcentrum Kamphorst. Van maart tot en met oktober kunt u uw snoeiafval, dat niet in de GFT-container past, ook gratis bij u laten ophalen. ABL Boomverzorging doet dit in opdracht van onze gemeente. U moet zich wel aanmelden voor deze service. Dit kan via ablsnoeihout@outlook.com of (0318) 61 42 27, tot 12.00 uur op de werkdag voorafgaand aan de ophaaldag.

 • Hoe werkt het?

  De spelregels voor inleveren snoeiafval

  • gratis inleveren van snoeiafval alleen met geldige afvalpas;
  • geen bedrijfsmatig groen met de afvalpas;
  • maximaal 3m³ snoeiafval pers huishouden per keer;
  • geen bladafval;
  • snoeiafval dient vrij te zijn van verontreiniging;
  • terrein betreden op eigen risico;
  • volg ten allen tijde de instructies van medewerkers op.

  De spelregels voor ophalen snoeiafval

  • aanmelden via e-mail ablsnoeihout@outlook.com (bij voorkeur) of telefonisch via (0318) 61 42 27 tot 12.00 uur op de werkdag voorafgaand aan de ophaaldag. 

  Voorwaarden aangeboden tak- en snoeihout:

  • zonder aanmelding niet meenemen
  • bij aanmelding exacte ophaaladres aangeven
  • alleen gebundelde takken/snoeihout aanleveren
  • bundels mogen niet uit elkaar vallen
  • niet gebundeld = niet meenemen
  • bundels van maximaal 1 meter lengte
  • in totaal niet meer dan 2 m³ aanleveren
  • coniferen, stobben, wortels met kluit of ander afval wordt niet meegenomen
  • bundels niet tegen palen/bomen of achter een hek lekken, maar goed zichtbaar langs de openbare weg, verkeersveilig zodat de vrachtauto er gemakkelijk bij kan komen
  • De bundels  moeten op de ophaaldag voor 7.30 uur op de opgegeven locatie liggen.

  Direct aanmelden

 • Wat moet ik doen?

  Voor het gratis wegbrengen van snoeiafval bij afvalbrengcentrum Kamphorst heeft u altijd uw afvalpas nodig als toegangsbewijs, maar ook om het snoeiafval te laten wegen. Wat moet u doen:

  • bij binnenkomst rechts aanhouden en de weegbrug oprijden;
  • u houdt bij de weegbrug uw pas voor de scanner. Het gewicht van de auto, inclusief snoeiafval, wordt gewogen;
  • u levert uw grof snoeiafval in en rijdt weer naar de weegbrug;
  • op de weegbrug houdt u uw afvalpas weer voor de scanner, het gewicht van de auto zonder het snoeiafval, wordt gewogen;
  • u rijdt de weegbrug af en verlaat het terrein.
 • Meer informatie?

  Uw afvalpas kwijt of beschadigd?

  Bij beschadiging, verlies of diefstal van uw afvalpas kunt u contact opnemen met de servicelijn afval (0341) 56 57 77 of u vult het digitale formulier in. Binnen de garantietermijn van vijf jaar is het wisselen van de pas kosteloos. Bij verlies of beschadiging buiten de garantievoorwaarden wordt er voor een nieuwe pas € 20,00 euro in rekening gebracht.

  Openingstijden

  Het afvalbrengcentrum Kamphorst aan Rodeschuurderwegje 26-28 is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 08.00 tot 12.30 uur. Zon- en feestdagen gesloten. Heeft u nog vragen over het afvalbrengcentrum of over de afvalpas dan kunt u tijdens kantooruren van 08.30 tot 17.00 uur bellen met de servicelijn afval via tel. (0341) 56 57 77 of u vult het digitale formulier in. Kijk ook eens op www.firmakamphorst.nl

  Ophaaldagen 2020 grof snoeiafval door ABL boomverzorging

  • woensdag 25 maart 
  • woensdag 29 april 
  • woensdag 27 mei 
  • woensdag 24 juni 
  • woensdag 22 juli 
  • woensdag 26 augustus 
  • woensdag 30 september 
  • woensdag 28 oktober 
  • woensdag 25 november 

  Spelregels ophalen snoeiafval ABL