HOME  |  Overzicht van alle producten en diensten  |  Rioolverstopping

Rioolverstopping

 • Wat is het?

  • De gemeente moet zorgen voor onderhoud van het openbare riool.
  • U bent zelf verantwoordelijk voor het riool op uw eigen terrein.

  Riool verstopt

  Als het riool bij u verstopt is dan moet u of de gemeente de verstopping oplossen. 

  • Als de oorzaak op gemeentegrond ligt, dan moet de gemeente het probleem oplossen en betaalt de gemeente de kosten.
  • Als de de oorzaak op uw eigen grond ligt, dan moet  u het probleem zelf oplossen en de kosten zelf betalen. 
 • Wat moet ik doen?

  Wanneer in uw rioolaansluiting zich een verstopping voordoet dient eerst te worden geconstateerd of de verstopping op eigen grond zit of op het openbare deel. Hiervoor kunt u (telefonisch) contact opnemen met de gemeente tel. (0341) 56 73 21. Met de maatvoering op de daar aanwezige aansluitschets kunt u uw aansluitpunt (ontstoppingsstuk) op het openbare deel van de riolering traceren. Nadat deze door of in opdracht van u is opgegraven en geopend kan worden geconstateerd waar de verstopping zich bevindt. Staat er water in het ontstoppingsstuk dan zit de verstopping in het openbare deel en is de gemeente verantwoordelijk. Staat er geen water in dit onderdeel dan zult u zelf en voor eigen rekening de verstopping moeten oplossen.      

  (Graaf)werkzaamheden uitgevoerd voordat de locatie van de verstopping is bepaald komen op voorhand niet voor vergoeding door de gemeente in aanmerking.

  Meld problemen met het riool altijd bij de gemeente. Informeer bij uw buren of zij ook problemen hebben met de riolering. Als het gaat om riolering waar de gemeente niet verantwoordelijk voor is, neem dan contact op met de eigenaar of de verhuurder van het woningblok.

  Rioolverstopping oplossen

  Laat eerst onderzoeken waar de oorzaak van de verstopping zit. Hiervoor moet de eigenaar de erfscheidingsput (laten) opgraven. De locatie van de erfscheidingsput kunt u opvragen bij de gemeente.

  Als de oorzaak op uw grond ligt, dan moet u het probleem oplossen en de kosten betalen.

  Vergoeding voor kosten oplossen verstopping

  U kunt alleen een vergoeding krijgen voor de door u gemaakte kosten als de oorzaak op gemeentegrond ligt. Informeer hiernaar bij de gemeente.