HOME  |  Overzicht van alle producten en diensten  |  Regels voor het ophangen van spandoeken

Regels voor het ophangen van spandoeken

  • Wat is het?

    Er zijn nieuwe regels vastgesteld voor het ophangen van spandoeken in de gemeente. Hierin staat hoelang de spandoeken mogen hangen. Hoe groot de spandoeken mogen zijn en aan welke kwaliteit ze moeten voldoen. Daarnaast is ook opgenomen dat alleen spandoeken opgehangen mogen worden die festiviteiten, evenementen en maatschappelijke acties bekendmaken.

    In de loop van de jaren is er een soort wildgroei ontstaan. Commerciële bedrijven hangen hun spandoeken op in de stellages. De spandoeken verschillen van grootte, van kwaliteit en worden slecht opgehangen. Ook de bevestigingsmaterialen deugen in sommige gevallen niet. Vandaar dat er nieuwe regels zijn vastgesteld uit een oogpunt van veiligheid, netheid en eenheid.

    Bekijk hier het beleid voor het ophangen van spandoeken.

  • Meer informatie?

    Voor meer informatie kunt u een afspraak maken met één van de medewerkers Dienstverlening, telefoonnummer (0341) 56 73 21. U kunt natuurlijk ook persoonlijk langskomen.