HOME  |  Overzicht van alle producten en diensten  |  Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

 • Wat is het?

  Wilt u als inwoner, bedrijf of organisatie een project realiseren? Dan heeft u misschien een vergunning nodig. Bijvoorbeeld voor het bouwen van een woning, het plaatsen van een dakkapel, het slopen van een bouwwerk, het maken van een uitrit, het hebben van een milieu-inrichting of het kappen van een boom. Een vergunning voor deze activiteiten noemen we een "omgevingsvergunning".

  Heeft u een woningbouwplan waarvoor een omgevingsvergunning nodig is die in strijd is met het bestemmingsplan? Ga dan naar afweging woningbouwplannen.

  Kwaliteitsborging in de bouw

  De Wet kwaliteitsborging in de bouw is aangenomen door de 1e en 2e kamer. Vooruitlopend op de daadwerkelijke ingangsdatum hiervan heeft de minister gevraagd om diverse proefprojecten op te gaan starten.

  Wilt u als opdrachtgever (particulier of beroepsmatig) uw project realiseren met hulp van een kwaliteitsborger?  Dan wil het college dit graag ondersteunen en stimuleren door 40% korting te geven op de leges.  Heeft u interesse neem dan contact op met de gemeente.


  Voor meer informatie zie Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.   

 • Wat moet ik doen?

  Hoe weet u of u een vergunning nodig heeft?

  Dat kunt u doen door te kijken op het Omgevingsloket online. Op deze website kunt u een vragenlijst doorlopen om er achter te komen waarvoor u een vergunning nodig heeft. U kunt ook contact opnemen met de gemeente. Wij kunnen u helpen met het doorlopen van de vragenlijst.

  Hoe kunt u een omgevingsvergunning aanvragen?

  Via hetzelfde Omgevingsloket online kunt u een aanvraag voor een omgevingsvergunning indienen. U kunt de aanvraag via deze website digitaal indienen. Ook kunt u via de website het aanvraagformulier samenstellen en uitprinten om de aanvraag op papier in te dienen. Als u de aanvraag op papier indient kunt u alle documenten in enkelvoud aanleveren. De medewerkers van het gemeentehuis kunnen u helpen bij het indienen van een aanvraag.

  Wat doet de gemeente met een aanvraag voor een omgevingsvergunning?

  De gemeente kijkt eerst of zij bevoegd is om over de aanvraag te mogen beslissen. Is een ander daartoe bevoegd (bijvoorbeeld het rijk of de provincie) dan stuurt de gemeente de aanvraag door. Vervolgens beoordeelt de gemeente de volledigheid van de aanvraag. Tenslotte volgt de inhoudelijke toets van de aanvraag.

 • Wat kost het?

  De kosten voor een omgevingsvergunning worden berekend aan de hand van de legesverordening. Deze kosten verschillen per vergunning, afhankelijk van de soort aanvraag en de grootte van het project. Let op: aan het indienen van een aanvraag zijn altijd kosten verbonden.
  Bedenk daarom voor het indienen goed of u de aanvraag echt wilt indienen of dat u eerst vooroverleg wilt hebben met de gemeente.

 • Hoe lang duurt het?

  De termijn voor het beslissen over een aanvraag voor een omgevingsvergunning is 8 weken voor een reguliere procedure en 26 weken voor een uitgebreide procedure. Welke procedure wordt toegepast is afhankelijk van de activiteiten die van toepassing zijn. Deze termijnen kunnen langer worden als de aanvraag incompleet wordt ingediend of als de aanvraag moet worden aangehouden. Na het indienen van de aanvraag krijgt u van de gemeente te horen welke procedure op uw aanvraag van toepassing is. Kijk voor meer informatie bij Omgevingsvergunning, procedure(s).

 • Aanvullende informatie

  Om tot een goed resultaat te komen adviseren wij u om eerst vooroverleg te hebben met de gemeente voor u een aanvraag indient. 

  Vanaf 1 augustus 2018 worden alle principeverzoeken en vooroverleggen voor omgevingsvergunningen gepubliceerd. Hierdoor krijg je als mogelijke belanghebbenden eerder de gelegenheid om kennis te nemen van ontwikkelingen in je directe woonomgeving. Ook is het eerder mogelijk om met de initiatiefnemers van gedachten te wisselen over hun plannen.

  Zo hopen wij als gemeente een bijdrage te leveren aan het opstarten van een gesprek tussen de initiatiefnemers en mogelijke belanghebbenden. Iedereen kan een afspraak maken om de stukken in te zien via www.ermelo.nl/afspraak. Dat kan ook op donderdagavond. 

  Vooroverleg kan op twee manieren:

  1. U kunt een schetsplan indienen, zodat de gemeente kan kijken waarvoor u eventueel een vergunning nodig heeft. Meer informatie vindt u onder Omgevingsvergunning, vooroverleg/schetsplan;
  2. Via het Omgevingsloket online kunt u een conceptaanvraag voor een vergunning indienen (vooroverleg). De gemeente kan dan beoordelen of een eventuele officiële aanvraag kans van slagen heeft. Meer informatie vindt u onder Omgevingsvergunning, vooroverleg/schetsplan.

  Voor het indienen van een schetsplan en een vooroverleg worden respectievelijk € 45,00 en € 150,00 aan leges in rekening gebracht.  

 • Meer informatie?