HOME  |  Overzicht van alle producten en diensten  |  Monumentale bomen, subsidie

Monumentale bomen, subsidie

 • Wat is het?

  In de lijst van monumentale bomen staat een groot deel van de monumentale bomen in de bebouwde kom van Ermelo. In deze lijst komen de bomen voor van de gemeente (ongeveer 700 stuks) en particulieren (ongeveer 300 stuks), die een waardevolle betekenis hebben voor het groene imago van Ermelo.

  Vraag uw subsidie aan (pdf) 

 • Hoe werkt het?

  Van elke boom is een inventarisatielijst opgesteld. Daarin zijn gegevens opgenomen als:

  • eigenaar/gebruiker
  • soort
  • leeftijd
  • vitaliteit/conditie
  • standplaats
  • aanbevolen maatregelen.

  Ook de locatie is daarop aangegeven en veelal een foto van de betreffende bomen. Elke eigenaar / gebruiker heeft hiervan een exemplaar van de gemeente ontvangen.

  Van elke wijk is een overzichtskaart beschikbaar met daarop weergegeven de locaties van de bomen (kijk voor de lijst onder 'meer informatie').

 • Wat moet ik doen?

  Om particulieren tegemoet te komen in de kosten voor het duurzaam in stand houden van de monumentale bomen, heeft de raad een bedrag beschikbaar gesteld van € 5.000,00 per jaar. Daarbij gaat het om een subsidie op de meerkosten van duurzame oplossingen. De eigenaar van de grond waarop de boom aanwezig is of een natuurlijke- of rechtspersoon die krachtens een persoonlijk of zakelijk recht het feitelijk gebruik heeft van de grond waarop de boom aanwezig is, kan hiervan gebruik maken. Daarvoor dient u een aanvraagformulier in te vullen. 

 • Meer informatie?

  Voor meer informatie kunt u een afspraak maken met één van de medewerkers Dienstverlening, telefoonnummer (0341) 56 73 21. U kunt natuurlijk ook persoonlijk langskomen.