Milieuklachten

 • Wat is het?

  Meldpunt afvaldumping

  Bij (geconstateerde) afvaldumping kunt u tijdens kantooruren bellen met de afdeling Publiekszaken via doorkiesnummer: (0341) 56 73 21. Of u kunt dag en nacht, 7 dagen per week uw melding doen bij het online meldpunt. Als een eigenaar van het illegaal gedumpte afval kan worden achterhaald, dan zal proces verbaal worden opgemaakt.

  Direct melden

  Uitrijden van (teveel) mest op het land

  Neemt u contact op met de Algemene Inspectie Dienst (AID) in Zwolle via telefoonnummer (038) 42 91 300.

  Oppervlaktewaterverontreiniging

  Waterschap Veluwe in Apeldoorn via telefoonnummer (055) 52 72 272.

  Verontreiniging van het Randmeer

  De Centrale Meldpost van Rijkswaterstaat via telefoonnummer (0320) 26 11 11.

  Militaire vliegtuigen

  Klachtenlijn Sectie Geluidhinder van de Koninklijke Luchtmacht in Den Haag: 0800 02 26 033 (gratis).

  Overige klachten

  Met overige klachten kunt u tijdens kantoortijden bellen met het team handhaving, telefoonnummer (0341) 56 73 21.
  Daarnaast kunnen milieuklachten over provinciale aangelegenheden 24 uur per dag worden gemeld bij het provinciale milieuklachten- en informatiecentrum via telefoonnummer (026) 35 99 999 of door middel van het klachtenformulier.