HOME  |  Overzicht van alle producten en diensten  |  Melding jeugdoverlast

Melding jeugdoverlast

 • Wat is het?

  De gemeente Ermelo vraagt inwoners, ondernemers en instanties die overlast ervaren van gedrag van jongeren, hun meldingen en signalen via dit formulier aan ons door te geven. Deze informatie wordt gebruikt om de locaties van jeugdoverlast te inventariseren en overlast effectief aan te kunnen pakken.

  Direct melden

 • Hoe werkt het?

  De meldingen worden verzameld voor bespreking in het Overlastnetwerk. Deze groep komt eens per 6 weken bijeen voor regulier overleg en daarnaast op ad hoc basis afhankelijk van het aantal meldingen. Het Overlastnetwerk bestaat uit vertegenwoordigers van politie, gemeente, jongerenwerk, straathoekwerk en verslavingszorg.

  Door de meldingen krijgt het Overlastnetwerk een overzicht over bepaalde (hang)plekken en inzicht in een patroon. Door dit inzicht wordt onder andere bepaald waar eventueel extra inzet van de wijkagent/politie/straathoekwerker nodig is of waar maatregelen genomen moeten worden.

  Jeugdoverlast

  Jongeren zijn zich niet altijd bewust van de effecten van hun gedrag op hun omgeving. Soms zijn het streken maar enkelen dreigen af te glijden naar kleine criminaliteit. Kleine criminaliteit wordt minder zwaar gezien, maar is vaak wel heel hinderlijk. Vooral ouderen raken hierdoor angstig en durven niet meer makkelijk de straat op.

  Gedrag van jongeren dat het meest als overlast wordt ervaren:

  • lawaai van jongeren;
  • zelf stilstaande auto´s met draaiende motor;
  • afval rond hangplekken;
  • blowen;
  • vandalisme;
  • intimiderend gedrag.

  In het Overlastnetwerk Ermelo is de gemeente is al enige tijd bezig om samen met politie, jongeren- en straathoekwerk en verslavingszorg overlast van jongeren in beeld te brengen en aan te pakken. Hoewel de overlast door de jaren heen en door de seizoenen heen een golfbeweging laat zien is het op dit moment redelijk rustig in de gemeente met betrekking tot jeugdoverlast. Dit willen we graag zo houden. Graag krijgt de gemeente in beeld óf, waar en wanneer u eventueel jeugd overlast ondervindt.

 • Aanvullende informatie

  Het meldpunt is geen vervanging van het meldnummer van de politie. Heeft u acuut overlast en niet-spoedeisende hulp nodig waarbij politie gewenst is dan kunt u het landelijk servicenummer van de politie bellen: 0900 8844. Bij spoedeisende hulp belt u met 112.

 • Meer informatie?

  Voor meer informatie kunt u een afspraak maken met één van de medewerkers Dienstverlening, telefoonnummer (0341) 56 73 21. U kunt natuurlijk ook persoonlijk langskomen.