HOME  |  Overzicht van alle producten en diensten  |  Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer

 • Wat is het?

  Uw financiële situatie mag de schoolkeuze voor uw kinderen niet in de weg staan. U kunt bij de gemeente een vergoeding aanvragen voor de vervoerskosten van uw kind.

  Hebben wij al eerder leerlingenvervoer toegekend voor het kind waarvoor u een aanvraag doet? Wanneer er niets is veranderd in de situatie kunt u een verkorte aanvraag indienen.

 • Hoe werkt het?

  In de volgende gevallen kunt u vergoeding krijgen als uw kind (speciaal) basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs volgt:

  • Uw kind reist met openbaar vervoer naar een school op meer dan 6 kilometer van uw woning. 
  • Uw kind reist met openbaar vervoer naar de dichtstbijzijnde basisschool. Deze school ligt op meer dan 6 kilometer van uw woning.
  • Uw kind reist samen met een begeleider met het openbaar vervoer naar school.
  • Uw kind reist met aangepast vervoer naar school.

  Als uw kind voortgezet speciaal onderwijs volgt en zelfstandig kan reizen, dan vervalt de vergoeding. 

  Eigen bijdrage

  Soms vraagt de gemeente dat u een deel van de kosten zelf betaalt. De kosten boven een bepaald bedrag vergoedt de gemeente dan aan u.

 • Wat moet ik doen?

  U dient een aanvraag in bij de gemeente. Doe dit vóór 1 juni. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

  • het soort vervoer
  • naam en plaats van de school
 • Wat kost het?

  Drempelbedrag

  Ouders van leerlingen die een basisschool of een speciale school voor basisonderwijs bezoeken, dienen de inkomensgegevens aan de gemeente te overleggen. Dit in verband met het eventueel heffen van een drempelbedrag. Dit drempelbedrag bedraagt voor het schooljaar 2019/2020 per te vervoeren kind per schooljaar:

  • voor een school voor basisonderwijs en voor een speciale school voor basisonderwijs € 538,50
  • Indien het gezamenlijk belastbaar inkomen van de ouders over het jaar 2017 meer bedraagt dan                € 26.550,00 per jaar. Tevens wordt voor een basisschool een van de draagkracht van de ouders afhankelijke bijdrage gevraagd, indien de afstand woning-school meer bedraagt dan 20 km.

  Vergoeding vindt plaats naar de dichtstbijzijnde voor de leerling toegankelijke school. Hieronder wordt voor wat betreft het basisonderwijs verstaan: de school van de gewenste godsdienstige of levensbeschouwelijke richting of de openbare school. Voor de speciale scholen voor basisonderwijs en de scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs geldt tevens dat het de school is van de soort waarop de leerling is aangewezen. Indien echter deze gewenste dichtstbijzijnde school op grotere afstand van de woning is gelegen dan 6 km voor het basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs en dichterbij liggen ook soortgelijke scholen, dan vindt pas vergoeding naar die gewenste school plaats. Indien ouders schriftelijk verklaren overwegende bezwaren te hebben tegen de openbare school die dichterbij is gelegen dan wel tegen de richting van de bijzondere scholen die dichterbij gelegen zijn.

  Wij raden u aan om vooraf te bekijken of u in het kader van de wet Studiefinanciering eventueel recht heeft op een kostendekking door bijvoorbeeld het verstrekken van een OV-jaarkaart.

 • Hoe lang duurt het?

  U krijgt binnen 8 weken bericht van de gemeente of u leerlingenvervoer krijgt.

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Meer informatie?

  Voor meer informatie kunt u een afspraak maken met één van de medewerkers Dienstverlening, telefoonnummer (0341) 56 73 21. U kunt natuurlijk ook persoonlijk langskomen.