HOME  |  Overzicht van alle producten en diensten  |  Klacht indienen

Klacht indienen

 • Wat is het?

  Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder, dan kunt u een klacht indienen. 

  Waarover kunt u een klacht indienen?

  • de persoonlijke behandeling door medewerkers of bestuurders
  • het krijgen van te weinig, onjuiste of misleidende informatie
  • het niet reageren op vragen

  Geen klacht maar wel iets melden?

  Ziet u iets dat stuk is of opgeruimd moet worden? Dan doet u hiervan een melding woon- en leefomgeving bij de gemeente. De gemeente probeert er dan zo snel mogelijk iets aan te doen. 

  Melding overlast woon- en leefomgeving

  Klacht, bezwaar en beroep

  Een klacht wordt in de praktijk vaak verward met een bezwaar. U kunt geen klacht indienen tegen een beslissing van de gemeente, zoals het weigeren van een vergunning. Tegen beslissingen kunt u bezwaar maken of in beroep gaan.

  Bezwaar maken

  Bijzonderheden indienen klacht

  Bij mondelinge indiening, telefonisch (0341) 56 73 21 of aan het loket, wordt uw klacht genoteerd en doorgegeven aan de klachtenmanager. U kunt uw klacht ook schriftelijk of digitaal indienen met een volledige beschrijving van de achtergrond en heldere toelichting van de klacht.

  Behandeling klacht

  Uw klacht wordt zo snel mogelijk doorgegeven aan de klachtenmanager. Die neemt contact met u op en spreekt een verdere aanpak af. De klachtenmanager bemiddelt waar mogelijk en houdt tijdens de afhandeling contact met u.

  Klacht indienen

 • Wat moet ik doen?

  U dient uw klacht in bij de gemeente. Beschrijf duidelijk waar de klacht over gaat en waarom u de klacht indient. De gemeente kan u vragen langs te komen om uw klacht te bespreken. Daarna krijgt u bericht van de gemeente. Bent u het niet eens met de uitspraak van de gemeente? Dan kunt u een oordeel vragen aan een onafhankelijke instelling zoals de Nationale ombudsman

 • Meer informatie?

  Voor meer informatie kunt u een afspraak maken met één van de medewerkers Dienstverlening, telefoonnummer (0341) 56 73 21