HOME  |  Overzicht van alle producten en diensten  |  Kindpakket (extra geld voor uw kind)

Kindpakket (extra geld voor uw kind)

 • Wat is het?

  De gemeente Ermelo vindt het belangrijk dat elk kind kan doen aan activiteiten op school, sport, cultuur of andere leuke dingen. Daarom is er het kindpakket voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Met deze regelingen kan uw kind bijvoorbeeld sporten, naar muziekles, mee op schoolreisje of zijn/haar verjaardag vieren.

  Voor wie?

  Het kindpakket is er voor gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar, die een inkomen hebben tot 130% van de bijstandsnorm. Dat hoeft geen bijstandsuitkering te zijn. Ook als u een andere uitkering ontvangt of inkomen heeft uit werk en 130% van de bijstandsnorm ontvangt, kunt u in aanmerking komen.

  De gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde werken samen. Deze samenwerking heet Meerinzicht. Hier kunt u vanaf 1 januari 2018 terecht voor informatie over zorg, ondersteuning, werk en inkomen.

  Welke regelingen zijn er?

  Regeling Wat is het
  Maatschappelijke bijdrage voor kinderen

  Met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum kunt u extra geld aanvragen voor sport, school, cultuur of sociale activiteiten voor uw kind:

  • €   90,00 per jaar voor kinderen tot en met 4 jaar;
  • € 180,00 per jaar voor kinderen van 5 tot en met 11 jaar;
  • € 360,00 per jaar voor kinderen van 12 tot en met 17 jaar.
  Computer voor scholieren vanaf 12 jaar Ieder schoolgaand kind van 12 tot en met 17 jaar kan in aanmerking komen voor een bijdrage voor de aanschaf van een computer. De vergoeding voor de computer bedraagt € 400,00 per kind.
  Extra bijdrage in de schoolkosten voor het Voortgezet Onderwijs (VO) U kunt een jaarlijkse vergoeding krijgen voor schoolkosten van € 250,00 per kind op het voorgezet onderwijs. Dit is te gebruiken voor schoolgeld, deelname aan schoolreizen, stages, etc.
  Jeugdfonds Sport & Cultuur

  Vanuit het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan je per kind een bedrag aanvragen zodat jouw kind lid kan worden van een sportclub. Deze bijdrage is maximaal € 225,00 per jaar per kind uit een gezin met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum.

  Je kind mee laten doen met culturele evenementen of lid laten worden van een muziekvereniging? Dat kan door een bijdrage aan te vragen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dit is maximaal € 450,00 per jaar per kind uit een gezin met een inkomen tot 110% 

  Cadeaupakket Stichting Jarige Job Gezinnen met kinderen van 4 tot en met 12 jaar die gebruik maken van de Voedselbank Harderwijk, krijgen op hun verjaardag een cadeaupakket van Stichting Jarige Job. De Voedselbank zorgt voor aanmelding van de jarige kinderen bij Stichting Jarige Job.
  Kansen voor alle Kinderen Soms zijn de regelingen van de gemeente niet genoeg, of is er geld nodig voor iets waar de gemeente niet bij kan helpen. Dan kan de stichting Kansen voor alle Kinderen u misschien nog verder helpen.

  Meer informatie

  Wilt u meer informatie over deze regelingen? Zie www.kindpakket.nl.

  Wilt u een aanvraag doen? 

  Dat kan via het Contactformulier of ga naar www.meerinzicht.nl voor meer informatie. 

  De gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde werken samen. Deze samenwerking heet Meerinzicht. Hier kun je sinds 1 januari terecht voor informatie over zorg, ondersteuning, werk en inkomen.

 • Meer informatie?

  Voor meer informatie kunt u een afspraak maken met één van de medewerkers Dienstverlening, telefoonnummer (0341) 56 73 21. U kunt natuurlijk ook persoonlijk langskomen.