Kind adopteren

 • Wat is het?

  Adoptie betekent dat u een kind aanneemt. U neemt de opvoeding en de dagelijkse zorg over voor een kind dat geboren is uit andere ouders. Door adoptie wordt de familieband van het kind met de biologische ouders verbroken. Er ontstaat een nieuwe, wettelijk geldende familieband tussen kind en adoptiefouder.

  Als u een kind heeft geadopteerd dan moet u uw kind laten inschrijven in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente. Uw kind moet binnen vijf dagen na vestiging aangemeld worden bij de gemeente. Hiervoor moet u persoonlijk langskomen bij de gemeente. Voor de eerste inschrijving moet uw kind mee. Vergeet u niet alle adoptiepapieren mee te nemen. U kunt hiervoor het beste een afspraak maken.

  Afspraak maken (kies hervestiging/vestiging vanuit buitenland)

 • Hoe werkt het?

  De aanvraag voor adoptie van een kind kunt u niet indienen bij de gemeente. Informatie hierover kunt u krijgen bij de Stichting Adoptievoorzieningen.
  Hebt u een buitenlands kind geadopteerd? Dan meldt u dit bij de gemeente, zodra uw adoptiekind in Nederland is

  Als u een kind wilt adopteren, komt daar veel bij kijken. Op de website van Rijksoverheid leest u hier meer over. Ook vindt u daar een handige checklist die op uw situatie is toegespitst.

  Op de website van Rechtspraak vindt u meer informatie over de procedure, de kosten en hoe lang het ongeveer kan duren.

 • Meer informatie?

  Voor meer informatie kunt u een afspraak maken met één van de medewerkers Dienstverlening, telefoonnummer (0341) 56 73 21.  (kies hervestiging/vestiging vanuit buitenland).

  U kunt voor meer informatie over adopties ook contact opnemen met de Stichting adoptievoorzieningen, telefoonnummer (030) 23 30 340. Zij zijn iedere werkdag van 9.00-14.00 uur bereikbaar.