Jeugdhulp

 • Wat is het?

  Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Ermelo voert de toegang voor de jeugdhulp uit namens de gemeente Ermelo. Waar gemeente staat, lees daar CJG Ermelo.

  De gemeente moet jeugdhulp geven aan kinderen en ouders die dit nodig hebben. Denk aan problemen bij het opgroeien of opvoeden. 

  De gemeente biedt de volgende vormen van jeugdhulp: 

  Persoonlijke verzorging

  Voor kinderen tot 18 jaar die zichzelf niet of onvoldoende kunnen verzorgen. Bijvoorbeeld bij het:

  • wassen, tandenpoetsen en scheren;
  • aan- en uitkleden of het aanbrengen van prothesen;
  • eten en drinken of medicijnen innemen;
  • naar het toilet gaan (aanleggen van een urinaal, verwisselen van incontinentiemateriaal);
  • wisselen van lighouding of zithouding.

  Iemand anders doet dit dan voor ze. Waar mogelijk leert uw kind om dit zelf te doen

  Begeleiding

  Voor kinderen tot 18 jaar die niet of onvoldoende met hun beperking of aandoening kunnen omgaan. Het doel is dat uw kind met individuele of groepsbegeleiding zoveel mogelijk zelfstandig wordt. De begeleiding kan zich ook richten op de andere gezinsleden. Of op het dagelijks reizen naar de dagbesteding. Begeleiding is vaak onderdeel van een pakket aan jeugdhulp.

  Verblijf in een instelling

  Voor kinderen tot 18 jaar met een beperking, aandoening of stoornis. De gemeente regelt tijdelijke hulp en zorg in een instelling. De instelling is een beschermde woonomgeving waar altijd begeleiding is. 

  Pleegzorg

  Voor kinderen tot 18 jaar die niet meer thuis kunnen blijven wonen. De gemeente zorgt voor pleegouders waar uw kind gaat wonen. Dit kan ook alleen in weekenden, in vakanties of overdag zijn. De pleegouders verzorgen dan uw kind en voeden uw zoon of dochter op. Uw kind blijft bij de pleegouders zolang dat nodig is. 

 • Hoe werkt het?

  De gemeente kan u of uw kind algemene hulp bieden. Deze algemene hulp kunt u direct krijgen. De gemeente kan u of uw kind ook specifieke hulp bieden. Voor specifieke hulp moet u een aanvraag doen met het formulier dat u van de gemeente krijgt. 

  Voorwaarden begeleiding of verblijf in een instelling

  Uw kind kan in aanmerking komen voor begeleiding of verblijf in een instelling wanneer er sprake is van:

  • problemen bij opgroeien of opvoeden;
  • een (licht) verstandelijke beperking;
  • een zintuiglijke beperking (zoals doof- of blindheid);
  • een lichamelijke beperking;
  • een somatische aandoening (zoals een chronische ziekte);
  • een psychische aandoening of stoornis.

  Pleegzorg: vrijwillig of via de rechter 

  • Bij vrijwillige pleegzorg overlegt u samen met uw kind en hulpverleners of uw kind bij pleegouders gaat wonen.
  • Als de rechter bepaalt dat pleegzorg nodig is, is uw toestemming niet altijd nodig. De rechter bepaalt hoelang uw kind bij de pleegouders blijft.
 • Wat moet ik doen?

  Voor jeugdhulp kunnen jongeren en hun ouders terecht  bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Ermelo. Bij het CJG werken professionals uit verschillende zorg- en welzijnsorganisaties samen. U gaat met een professional in gesprek over de situatie van u en uw kind.

  Centrum voor Jeugd en Gezin

  Dokter van Dalelaan 12
  3851 JB Ermelo

  Heeft u vragen of wilt u eerst telefonisch contact? Het CJG is telefonisch bereikbaar via (0341) 79 99 09.

  U kunt ook persoonlijke langskomen tijdens de inloopspreekuren van het CJG.
  Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Een afspraak maken is niet nodig. 

 • Meer informatie?

  Heeft u vragen of wilt u eerst telefonisch contact? Het CJG is telefonisch bereikbaar via (0341) 79 99 09.