HOME  |  Overzicht van alle producten en diensten  |  Evenement organiseren

Evenement organiseren

 • Wat is het?

  Als u een evenement wilt organiseren, hebt u een vergunning nodig van de gemeente. Dit geldt bijvoorbeeld voor een braderie, kermis, optocht of festival. Voor kleine evenementen, zoals een straatfeest of een buurtbarbecue, is een melding doen bij de gemeente vaak al genoeg.

  De gemeente beoordeelt of uw evenement voldoet aan voorwaarden ter bescherming van de (verkeers)veiligheid, publieke gezondheid en openbare orde.

  Heeft u vragen?

  Maak een afspraak

  U kunt ook vrijblijvend en kosteloos gebruik maken van de evenementenhelpdesk. De helpdesk is een initiatief van het Nationaal Platform Evenementen Vrijwilligers.

  Let op: de informatie op deze site kan afwijken van het Ermelo’s evenementenbeleid.

  De Evenementenhelpdesk

 • Hoe werkt het?

  Na overleg met de deskundige vakafdelingen, politie en brandweer wordt de vergunning verleend of geweigerd.

  De gemeente bepaalt of u de vergunning krijgt. Het kan zijn dat u zich moet houden aan bepaalde regels, zoals:

  • een maximum aantal personen;
  • een bepaalde begin- en eindtijd;
  • geen muziek voor of na bepaald tijdstip;
  • geen activiteiten op de weg of die het verkeer storen;
  • geen grote voorwerpen plaatsen.
 • Wat moet ik doen?

  U vraagt de vergunning voor een groot evenement aan bij de gemeente. Doe dit tenminste 12 weken van tevoren.
  Ook de melding van een klein evenement doet u bij de gemeente. Doe dit ongeveer 8 weken van tevoren.

  U dient uw melding in door middel van het onderstaand formulier(en).
  Let op: Alleen volledig en tijdig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen, bij voorkeur aanvragen via e-mail gemeente@ermelo.nl 

  U kunt de onderstaande documenten gebruiken als voorbeeld voor het, door u, te organiseren evenement. Het betreffen bijlagen voor het veiligheidsplan. Daarnaast treft u er de leidraad van het opstellen van het mobiliteits-/verkeersplan aan.

  Andere vergunningen of ontheffingen

  Het kan zijn dat u nog andere vergunningen of ontheffingen moet aanvragen. Bijvoorbeeld een parkeerontheffing of ontheffingen voor het schenken van alcohol of het afsteken van vuurwerk.

  Wilt u meer informatie over noodzakelijke vergunningen of meldingen voor uw evenement of twijfelt u over de toepassing van de regels, maak dan met ons een afspraak. U kunt hiervoor terecht bij één van de medewerkers van de afdeling Publiekszaken, telefoonnummer (0341) 56 72 32.

  Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen

  U moet een gebruiksmelding indienen wanneer u een activiteit organiseert op een plaats en daar ook een tijdelijke verblijfsruimte (bouwsel), of een andere constructie aanwezig is en er geen vergunning brandveilig gebruik nodig is en ten minste één van de onderstaande situaties optreedt: 

  • in een tijdelijke verblijfsruimte op die plaats bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf wordt geboden aan meer dan 10 personen; 
  • of in een verblijfsruimte op die plaats verzorging wordt geboden aan meer dan tien personen onder 12 jaar, of aan meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen; 
  • een tijdelijke verblijfsruimte op die plaats is bestemd voor meer dan 150 personen tegelijk. 

  Een melding is ook verplicht in alle gevallen dat u een activiteit op een plaats organiseert en u de brandveiligheid op een andere manier wilt regelen dan door toepassing van de concrete voorschriften in de hoofdstukken 3 tot en met 5 van het Besluit. 

  De melding moet ten minste vier weken voor de start van de activiteit worden ingediend bij de gemeente.

  Formulier brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen

 • Wat kost het?

  Aan het aanvragen van een evenementenvergunning zijn leges verbonden voor het behandelen van de vergunning. Als er gebruik gemaakt wordt van stroomvoorzieningen van de gemeente Ermelo, komen hier de stroomkosten bij.

  De leges voor evenementen zijn:

  • voor braderieën en markten € 85,00
  • voor een evenement in categorie A € 85,00
  • voor een evenement in categorie B € 225,00
  • voor een evenement in categorie C € 2.000,00
  • voor een evenement van organisatie die vallen onder het keurmerk CBF € 1,00

  Als u gebruik wilt maken van stroomvoorzieningen van de gemeente Ermelo kunt u onderstaande kaart raadplegen:

  kaart stroomvoorzieningen Ermelo 

  Op uw aanvraagformulier voor het organiseren van een evenement kunt u aangeven van welke stroomkasten- en of -putten u gebruik wilt maken.

  Stroomkosten per uur:

  • aansluiting 230V / 1 x 16 Ampère € 1,00
  • aansluiting 400V / 3 x 16 Ampère € 4,00
  • aansluiting 400V / 3 x 32 Ampère € 5,60

 • Aanvullende informatie

  Houdt u een evenement in de Stationsstraat dan heeft de gemeente de situatietekeningen voor de te nemen verkeersmaatregelen en brandveiligheid alvast voor u gemaakt.

  Wilt u spandoeken ophangen voor uw evenementen? Dat kan, maar er zijn een paar spelregels.

  Wilt u met sportmotoren het geluidsniveau overschrijden op een evenement of sportterrein? Dan moet u een ontheffing aanvragen bij de provincie.

 • Meer informatie?