HOME  |  Overzicht van alle producten en diensten  |  Evenement, melding

Evenement, melding

 • Wat is het?

  Voor het houden van een klein evenement tot 250 personen kunt u volstaan met een melding. De gemeente beoordeelt vervolgens of uw melding voldoet aan voorwaarden ter bescherming van de (verkeers)veiligheid, publieke gezondheid en openbare orde. Als uw straatfeest of buurtbarbecue niet voldoet aan de gestelde voorwaarden voor een melding dient u een vergunning aan te vragen.

  evenement, melding

 • Hoe werkt het?

  De melding kunt u doen door het formulier in te vullen. De gemeente heeft na ontvangst van de melding acht werkdagen de tijd om te reageren.

  U kunt volstaan met een melding voor een klein evenement wanneer u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • er is sprake van een eendaags evenement;
  • het aantal bezoekers bedraagt niet meer dan 250 personen;
  • het evenement vindt tussen 09.00 en 23.00 uur plaats;
  • er wordt geen versterkte muziek ten gehore gebracht;
  • het evenement vindt niet plaats op de rijbaan (brom- en fietspad) of parkeerplaats (bijv. Hamburgerweg, Horsterweg of Leuvenumseweg);
  • er een organisator is;
  • de organisator ten minste vier weken voorafgaand aan het evenement de burgemeester in kennis stelt met een door de burgemeester vastgesteld formulier;
  • het evenement vormt geen belemmering voor verkeer en hulpdiensten.
  • er wordt voldaan aan de geldende eisen op grond van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen. 

  Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen

  Indien het evenement niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, moet u een vergunning aanvragen. 

 • Wat kost het?

  Aan dit product zijn geen kosten verbonden.  

 • Meer informatie?

  Voor meer informatie kunt u een afspraak maken met één van de medewerkers Dienstverlening, telefoonnummer (0341) 56 73 21. U kunt natuurlijk ook persoonlijk langskomen.

  Maak een afspraak