HOME  |  Overzicht van alle producten en diensten  |  Evenement, melding

Evenement, melding

 • Wat is het?

  Voor het houden van een klein evenement tot 250 personen kunt u volstaan met een melding. De gemeente beoordeelt vervolgens of uw melding voldoet aan voorwaarden ter bescherming van de (verkeers)veiligheid, publieke gezondheid en openbare orde. Als uw straatfeest of buurtbarbecue niet voldoet aan de gestelde voorwaarden voor een melding dient u een vergunning aan te vragen.

  Een klein evenement melden kan online of op papier. 

  Online klein evenement melden

  Meldingsformulier (op papier)

 • Hoe werkt het?

  De gemeente heeft na ontvangst van uw melding 8 werkdagen de tijd om te reageren.

  U kunt volstaan met een melding voor een klein evenement wanneer u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  Algemene voorwaarden

  • er is sprake van een eendaags evenement;
  • er is een organisator
  • de organisator heeft ten minste vier weken voorafgaand aan het evenement de burgemeester in kennis gesteld door middel van het vastgestelde meldingsformulier;
  • er wordt voldaan aan de geldende eisen op grond van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen.

  Aanvullende voorwaarden

  • het aantal aanwezigen bedraagt niet meer dan 250 personen;
  • het evenement vindt plaats tussen 09.00 en 23.00 uur;
  • er wordt geen muziek ten gehore gebracht voor 09.00 uur of na 23.00 uur
  • het evenement vindt niet plaats op de rijbaan (brom- en fietspad) of parkeerplaats (bijv. Hamburgerweg, Horsterweg of Leuvenumseweg);
  • het evenement vormt geen belemmering voor verkeer en hulpdiensten;
  • er worden slechts kleine objecten geplaatst met een oppervlakte van minder dan 25 vierkante meter per object. 

  Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen

  Indien het evenement niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, moet u een vergunning aanvragen. 

 • Wat kost het?

  Het melden van een klein evenement is gratis.

 • Meer informatie?