HOME  |  Overzicht van alle producten en diensten  |  Drukriolering, storing

Drukriolering, storing

  • Wat is het?

    Woningen in het buitengebied zijn meestal aangesloten op de drukriolering. Het afvalwater wordt dan met behulp van druk naar de bebouwde kom verpompt.
    Als een pand aangesloten is op de drukriolering staat er in de omgeving een grijze/groene kast met een rode storingslamp langs of nabij de weg.

  • Wat moet ik doen?

    U kunt zelf controleren of de rode storingslamp op de schakelkast brandt. Brandt de rode lamp op een schakelkast, maar ook als de lamp niet brandt en u heeft problemen met uw rioolafvoer meld dat dan via onderstaand nummer. Hoort u een aanhoudend brommend geluid, staat het deurtje open of is de kast beschadigd ook dan graag melden via  telefoonnummer (0341) 56 73 21. Buiten kantooruren en in het weekend wordt u via het keuzemenu doorgeschakeld naar het calamiteitennummer. U helpt ons wanneer u bij uw melding het nummer en de locatie van het kastje doorgeeft.

    Wilt u ervoor zorgen dat de schakelkast bereikbaar is voor onze monteurs.