HOME  |  Overzicht van alle producten en diensten  |  Drank- en horecavergunning

Drank- en horecavergunning

 • Wat is het?

  U mag alcohol verkopen in een slijterij of horecabedrijf, bijvoorbeeld een café, restaurant. U hebt dan wel een drank- en horecavergunning nodig. Ook als u alcohol verkoopt in een sportkantine, verenigingslokaal of bedrijfsrestaurant. Levensmiddelenbedrijven (bijvoorbeeld supermarkten) hoeven geen vergunning te hebben om alcohol te verkopen. Maar zij mogen alleen zwak alcoholische drank verkopen, zoals bier en wijn. U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

  Wilt u alcohol schenken tijdens een evenement? Dan moet u een ontheffing aanvragen.

 • Hoe werkt het?

  Met een drank- en horecavergunning mag u alcohol verkopen en schenken aan personen van 18 jaar en ouder.

  U kunt de vergunning krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Uw personeelsleden zijn 16 jaar of ouder.
  • Uw barmedewerker onder de 18 jaar mag alcohol verkopen, maar niet drinken.
  • Alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar en hebben een SVH Verklaring Sociale hygiëne of Verklaring Vakbekwaamheid. Dit kunt u opzoeken in het Register Sociale Hygiëne.
  • Geen van de leidinggevenden heeft een strafblad.
  • In uw zaak moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn. Deze leidinggevende staat ook vermeld op uw vergunning.

  Verenigingen en stichtingen

  Voor verenigingen en stichtingen die alcohol schenken gelden extra voorwaarden:

  • De uren waarop alcohol wordt geschonken en de leeftijdsgrens is op een goed zichtbare plek opgehangen.
  • Er zijn binnen de vereniging of stichting minstens twee leidinggevenden met een SVH Verklaring Sociale Hygiëne.
  • Wanneer er alcohol wordt geschonken is een van deze leidinggevenden aanwezig.
  • De huisregels rondom alcoholgebruik staan in het bestuursreglement.
 • Wat moet ik doen?

  U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Doe dit in de gemeente waar uw zaak, vereniging of stichting is gevestigd.

  Exploitatievergunning openbare inrichting

  Onder openbare inrichting wordt o.a. verstaan: een hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis, clubhuis etc. Deze inrichtingen zijn verplicht een exploitatievergunning aan te vragen. Bepaalde inrichtingen zijn uitgezonderd voor een exploitatievergunning. Zoals bepaalde winkels, zorginstellingen, musea, bedrijfskantines en restaurants. Iedere inrichting waar logies, spijzen, dranken of rookwaren worden verstrekt voor gebruik ter plaatse moet een exploitatievergunning aanvragen. Het kan dus zijn dat u wel een exploitatievergunning nodig hebt, maar geen Drank- en horecavergunning. Of andersom.

  Bibob-formulier

  De gemeente kan u vragen een Bibob-vragenformulier in te vullen. Daarmee beoordeelt de gemeente de betrouwbaarheid van uw onderneming. Als er bijvoorbeeld sprake is van een crimineel verleden, kan de gemeente besluiten om u geen vergunning te geven.

  Nieuwe leidinggevende altijd melden

  Als er een nieuwe leidinggevende bijkomt, moet u dit melden bij de gemeente. U hoeft hiervoor geen nieuwe vergunning aan te vragen.

  Wijziging inrichting

  Verandert een inrichting en stemt deze niet meer overeen met de omschrijving in de Drank- en Horecavergunning? Dan moet u deze wijziging als vergunninghouder binnen één maand melden bij de gemeente, conform meldingsformulier wijziging inrichting. Als de inrichting nog aan de gestelde inrichtingseisen voldoet, krijgt u een gewijzigde vergunning. 

 • Wat heb ik nodig?

  • geldig identiteitsbewijs van elke persoon die op de vergunning wordt genoemd
  • plattegrond van het bedrijf, inclusief terras
  • officieel bestuursreglement (dit geldt alleen voor verenigingen en stichtingen)

  De gemeente kan om extra stukken vragen, bijvoorbeeld arbeidscontracten van de leidinggevenden.

 • Wat kost het?

  • De legeskosten van uw aanvraag bedragen € 275,00.
  • Een verzoek tot wijzigen van de naam van de leidinggevende op een bestaande vergunning kost € 125,00.
 • Meer informatie?

  Voor meer informatie kunt u een afspraak maken met één van de medewerkers Dienstverlening, telefoonnummer (0341) 56 73 21. U kunt natuurlijk ook persoonlijk langskomen.

  Maak een afspraak