HOME  |  Overzicht van alle producten en diensten  |  Discriminatie melden

Discriminatie melden

 • Wat is het?

  Het discriminatiebureau ‘Art.1 Noord Oost Gelderland (NOG)’ voorkomt en bestrijdt discriminatie. Dit bureau is gevestigd in Apeldoorn en is het anti discriminatie bureau (ADB) van de politieregio Noord-Oost Gelderland. Ook voor de gemeente Ermelo doen zij de registratie en behandeling van klachten en geven zij voorlichting en beleidsadvies.

  Discriminatie? Artikel 1 grondwet!

  Volgens artikel 1 van de grondwet mag er niet gediscrimineerd worden vanwege godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, afkomst/huidskleur, geslacht, nationaliteit, seksuele voorkeur, burgerlijke staat, leeftijd, handicap / chronische ziekte, of soort arbeidscontract. U kunt melding doen als u denkt dat u gediscrimineerd wordt op één van deze gronden.

 • Hoe werkt het?

  Wat doet Art. 1 NOG bij melding van een discriminatie-ervaring:

  • Luisterend oor bieden
  • Registreren van melding. Komen bepaalde soort melding vaker voor? Dit kan zorgen voor beleidswijziging bij een bedrijf of de (landelijk) overheid. 
  • Ondersteunen mogelijke (juridische) stappen.

  Voorbeelden van mogelijke discriminatie

  • Een vijfenveertigjarige man is bij een uitzendbureau niet ingeschreven vanwege zijn leeftijd;
  • Een jongen loopt stage in de zorg en wordt door een patiënt racistisch bejegend;
  • Een vrouw is bij een sollicitatie bij een groot bedrijf afgewezen omdat ze zwanger is;
  • Collega's maken vervelende grappen over uw seksuele voorkeur of geloof;
  • De buren maken nare opmerkingen over uw herkomst;
  • Een groep mensen met een verstandelijke beperking mag niet plaatsnemen op een terras;
  • Een discotheek weigert toegang omdat ze niet teveel 'buitenlanders' wil.
 • Wat moet ik doen?

  U kunt een melding doen of een klacht indienen als u zich gediscrimineerd voelt bij het onafhankelijke antidiscriminatiebureau Art.1 Noord- en Oost-Gelderland (NOG).  Te bereiken via info@art1no-gelderland.nl of via 0900 235 43 54.
  Meer informatie vindt u op www.art1-nog.nl.
 • Meer informatie?

  Voor meer informatie kunt u een afspraak maken met één van de medewerkers Dienstverlening, telefoonnummer (0341) 56 73 21. U kunt natuurlijk ook persoonlijk langskomen.