Collecte

 • Wat is het?

  Organisaties die in de gemeente Ermelo voor een goed doel willen collecteren, hebben hiervoor geen vergunning nodig. Veel landelijke goededoelenorganisaties zijn aangesloten bij het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) en beschikken daarmee over een CBF-keur of over een Verklaring van geen bezwaar. U kunt er dan van op aan dat er toezicht plaatsvindt op het bestuur, beleid, de bestedingen, fondsenwerving en verslaglegging van dat goede doel. U kunt dus aan collectanten vragen of de organisatie is aangesloten bij het CBF.

 • Hoe werkt het?

  Om ervoor te zorgen dat er niet te veel collectes tegelijkertijd plaatsvinden, is er een collecterooster. Bij het CBF kunt u het landelijk collecterooster inzien.

 • Meer informatie?

  Voor meer informatie kunt u een afspraak maken met één van de medewerkers Dienstverlening, telefoonnummer (0341) 56 73 21. U kunt natuurlijk ook persoonlijk langskomen.

  Maak een afspraak