HOME  |  Overzicht van alle producten en diensten  |  Asbest verwijderen

Asbest verwijderen

 • Wat is het?

  Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen.

  • Als u asbest wilt verwijderen in of bij uw woning, moet u dit altijd melden bij de ODNV. Ook als u vergunningvrij mag (ver)bouwen, moet u het melden als hierbij asbest vrijkomt
  • Als u niet de eigenaar bent van de woning, maar de huurder, moet u eerst contact opnemen met de verhuurder

  Voor meer vragen en antwoorden kunt u terecht bij het Kenniscentrum InfoMil van Rijkswaterstaat.

 • Wat moet ik doen?

  Sloopmelding doen

  Als u asbest gaat verwijderen moet u een sloopmelding doen. U doet de melding online via het Omgevingsloket online. Gebruik hiervoor uw DigiD. Bedrijven doen de melding met eHerkenning. Doe de melding minimaal 4 weken voordat u de asbest gaat verwijderen. In de volgende gevallen doet u dit uiterlijk 5 werkdagen van tevoren:

  • U verwijdert als particulier geschroefde platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn (geen dakleien). Het moet gaan om asbest uit woningen of bijgebouwen op uw erf, die niet bedoeld zijn of gebruikt worden voor uw beroep of bedrijf. U mag maximaal 35m² verwijderen per perceel
  • U verwijdert als particulier vloertegels of niet-gelijmde vloerbedekking met asbest. Het moet gaan om asbest uit woningen of bijgebouwen op uw erf, die niet bedoeld zijn of gebruikt worden voor uw beroep of bedrijf. U mag maximaal 35m² verwijderen  per perceel.

  Na de sloopmelding

  Is uw melding niet compleet? Dan krijgt u hiervan bericht en moet u een nieuwe melding doen. Is uw melding wel compleet? Dan kunnen we voorwaarden stellen aan de sloopwerkzaamheden. Aan deze voorwaarden moet u zich houden.

  Milieustraat

  U kunt uw afval gescheiden inleveren bij de milieustraat

  Start en einde werkzaamheden melden

  • U meldt minimaal 2 werkdagen van tevoren bij de ODNV dat u gaat beginnen met asbest verwijderen
  • De eerste werkdag nadat u klaar bent met de werkzaamheden, meldt u dit bij de ODNV
 • Wat heb ik nodig?

  Gegevens bij de melding

  • naam en adres eigenaar van het gebouw dat asbest bevat
  • naam en adres uitvoerder van de werkzaamheden
  • adres, kadastraal nummer en soort gebouw
  • de data en tijdstippen waarop u gaat slopen
  • hoe u gaat slopen
  • gegevens over de afvalstoffen en hoe u deze gaat afvoeren

  Asbestinventarisatierapport

  U moet een asbestinventarisatierapport meesturen als u:

  • meer dan 35 m2 asbesthoudend materiaal verwijdert;
  • asbest verwijdert uit een gebouw dat gebouwd is vóór 1994.

  Dit rapport moet worden opgesteld door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf.

 • Aanvullende informatie

  Als u niet zeker weet of een bepaald materiaal asbest bevat, kijkt u op de Asbestwegwijzer om een indruk te krijgen in welke materialen asbest kan zitten. Alleen een gecertificeerd bedrijf mag onderzoeken of er asbest aanwezig is. In het register van de stichting Ascert kunt u zoeken of een bedrijf gecertificeerd is als asbestverwijderingsbedrijf.

  • Kijkt u op de Asbestwegwijzer als u niet zeker weet of een bepaald materiaal asbest bevat
  • Een overzicht van gecertificeerde bedrijven die mogen onderzoeken of er asbest aanwezig is vindt u bij Ascert
  • Voor vragen over asbest en gezondheid neemt u contact op met de GGD
  • Zie ook ons product: Zit er asbest in uw dak? Hierin een digitale kaart asbestdaken in de gemeente Ermelo
 • Meer informatie?

  Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u terecht bij één van de medewerkers van de ODNV, telefoonnummer (0341) 47 43 00