HOME  |  Overzicht van alle producten en diensten  |  Alcohol schenken tijdens evenement

Alcohol schenken tijdens evenement

 • Wat is het?

  Meestal mogen alleen horecazaken met een drank- en horecavergunning ‘bedrijfsmatig' alcohol schenken. Alleen bij bijzondere gelegenheden mag u buiten een horecabedrijf zonder vergunning zwakalcoholhoudende drank verkopen. U hebt dan wel een ontheffing nodig van de gemeente. U kunt een ontheffing aanvragen voor bijvoorbeeld muziek-, sport-, of culturele evenementen. Een ontheffing volgens artikel 35 van de Drank- en Horecawet gaat meestal samen met een evenementenvergunning.

  Voor het aanvragen van een ontheffing dient u onderstaand formulier 'Ontheffing Drank- en horecawet art.35' in te vullen. U heeft ook een geldig identiteitsbewijs nodig. De kosten voor het aanvragen van een drank- en horeca-ontheffing zijn € 55,00.

  Aanvraagformulier Drank- en horecawet

 • Hoe werkt het?

  De ontheffing geldt alleen voor zwak alcoholische dranken zoals bier en wijn. U mag géén sterke drank schenken; dit mag alleen in horecazaken. De ontheffing wordt afgegeven voor een periode van maximaal 12 aaneengesloten dagen.
  Iedereen kan de ontheffing aanvragen. U hoeft dus geen horecaondernemer te zijn. U kunt de ontheffing alleen krijgen voor een tijdelijke en bijzondere gelegenheid. Verder gelden de volgende regels voor de persoon die alcohol schenkt. Hij of zij:

  • is minimaal 21 jaar
  • heeft een Verklaring Sociale Hygiëne
  • is van goed gedrag
  • is niet uit de ouderlijke macht of voogdij ontzet en staat niet onder curatele

  Als partijencateraar hoeft u geen drank- en horecavergunning of ontheffing aan te vragen voor het schenken van alcoholische dranken tijdens besloten feesten. Voorwaarde is dat het feest plaatsvindt op een door de opdrachtgever bepaalde locatie die normaal voor andere activiteiten wordt gebruikt. 

 • Meer informatie?

  Voor meer informatie kunt u een afspraak maken met één van de medewerkers Dienstverlening, telefoonnummer (0341) 56 73 21. U kunt natuurlijk ook persoonlijk langskomen.

  Maak direct een afspraak