HOME  |  Overzicht van alle producten en diensten  |  Afwegingskader woningbouwplannen

Afwegingskader woningbouwplannen

 • Wat is het?

  U heeft plannen voor woningbouw maar dit past niet in het bestemmingsplan

  Bij woningbouwplannen die niet in het bestaande bestemmingsplan passen kijken we of ze passen binnen de doelstellingen van de gemeente. Dit gebeurt in een jaarlijkse afweging woningbouwplannen. Op basis van verschillende criteria bepaalt het college van B&W aan welke woningbouwplannen zij haar medewerking verleent. Het biedt nog geen garantie voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen en/of bestemmingsplanwijziging en/of akkoord gemeenteraad.

 • Hoe werkt het?

  Informatief gesprek

  Voordat u uw woningbouwplan indient, adviseren wij om een informatief gesprek in te plannen met een medewerker van de gemeente. Hij of zij bekijkt samen met u of uw plannen haalbaar zijn. Zo weet u of u met uw plan op de goede weg zit. Bij een positieve uitkomst kunt u uw woningbouwplan indienen. 

  Indienen principeverzoek woningbouw

  Het gehele jaar door kunt u uw woningbouwplan indienen met het formulier: principeverzoek woningbouw.
   

  • Wilt u dat uw principeverzoek voor woningbouw meegaat in de jaarlijkse afweging woningbouwplannen van maart t/m juni? Dien dan uw principeverzoek in voor 1 maart.
  • Is uw principeverzoek na 1 maart bij ons binnen? Dan wordt uw woningbouwplan het daarop volgende jaar getoetst. Principeverzoeken die niet compleet zijn worden niet meegenomen in de afwegingsronde woningbouwplannen. 

  Haalbaarheidstoets

  Binnen 8 tot 10 weken na het indienen van uw woningbouwplan doen we een haalbaarheidstoets. Daarin kijken we welke invloed uw woningbouwplan heeft op de omgeving en omgekeerd. We kijken bijvoorbeeld of bedrijven in hun bedrijfsvoering worden belemmerd door uw woningbouwplan. Ook kijken we of uw woningbouwplan in strijd is met bestaande wet- en regelgeving op het gebied van onder andere flora- en fauna, geur, geluid, externe veiligheid en aanwezigheid van hoogspanningsmasten. 

  Na een positieve beoordeling van de haalbaarheidstoets gaat uw plan door naar de afweging woningbouwplannen. Bij negatieve beoordeling gaat uw plan niet door naar de afweging woningbouwplannen en eindigt de procedure. 

  Afwegingskader woningbouwplannen

  De jaarlijkse afweging van woningbouwplannen is van maart t/m juni. Hier wordt uw woningbouwplan bekeken op locatie, doelgroep, duurzaamheids- en gezondheidsambitie, parkeertabel en bouwtermijn. Voor elk onderdeel kunt u punten krijgen. Ook kijken we naar de woningbehoefte binnen de gemeente, de omvang van het project, planning en realisatie en beschikbare capaciteit. Dit samen bepaalt of uw woningbouwplan door kan gaan. 

  Prioritaire status

  Eind juni maken we bekend welke woningbouwplannen een prioritaire status hebben gekregen. Dit betekent dat de gemeente meewerkt aan het plan. Het biedt nog geen garantie voor het verkrijgen van benodigde vergunningen en/of bestemmingsplanwijziging en/of akkoord van de gemeenteraad. Aan het indienen van een principeverzoek woningbouw zijn kosten verbonden (€ 2.500,-, legesverordening 2019). Woningbouwplannen mogen na het verkrijgen van de prioritaire status alleen nog worden aangepast als de score op de beoordelingspunten gelijk blijft of hoger wordt. 

  Realisatie binnen 3 jaar na het verlenen van de prioritaire status 

  Een plan dat een prioritaire status heeft gekregen, moet binnen drie jaar worden gerealiseerd. Bezwaren en beroepen vallen buiten deze termijn. In de anterieure overeenkomst worden de termijnen van de verschillende stappen in het proces vastgelegd. Een anterieure overeenkomst is een overeenkomst waarbij afspraken tussen gemeente en initiatiefnemer worden vastgelegd. De afspraken in de anterieure overeenkomst moeten worden nagekomen. Als dat niet gebeurt dan kan de prioritaire status vervallen of worden verleende vergunningen ingetrokken. 

 • Wat moet ik doen?

  U kunt het gehele jaar door uw woningbouwplan indienen met het formulier principeverzoek woningbouw. Verzoeken die niet compleet zijn worden niet meegenomen in de afwegingsronde woningbouwplannen.

 • Wat heb ik nodig?

 • Wat kost het?

  Het indienen van uw principeverzoek woningbouwplan kost € 2.500,00 (legesverordening 2019). Bijkomende kosten, bijvoorbeeld omgevingsvergunning, vindt u terug in de legesverordening. Er zijn verschillende procedures (postzegelbestemmingsplan, uitgebreide omgevingsvergunning) mogelijk om uw woningbouwplan in te passen in het bestemmingsplan. De keuze voor een procedure is afhankelijk van de wettelijke mogelijkheden en de specifieke status van uw woningbouwplan. De kosten voor de procedure worden afgestemd in een anterieure overeenkomst. 

 • Meer informatie?

  Voor meer informatie over het bouwen van één of meer woningen die niet passen binnen een bestaand bestemmingsplan:

  Brochure en stappenplan 
   

 • Relevante producten