HOME  |  Overzicht van alle producten en diensten  |  Afschrift (uittreksel) burgerlijke stand

Afschrift (uittreksel) burgerlijke stand

 • Wat is het?

  De gemeente legt gegevens over geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap, echtscheiding en overlijden vast in een officieel document: een akte.

  Let op!: er is verschil tussen een afschrift (uittreksel) burgerlijke stand en een uittreksel BRP. 

  Een uittreksel (akte of afschrift) burgerlijke stand

  • Bevat gegevens over geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap, echtscheiding en overlijden.
  • Vraagt u aan in de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond. Dat is niet altijd de gemeente waar u woont.

  Afschrift of uittreksel

  Een afschrift is een kopie van de akte met een stempel en handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Op een uittreksel staan alleen de persoonsgegevens.

  Let op: Vond de gebeurtenis plaats vóór 1 januari 1972? Dan moet u het afschrift of uittreksel bij de gemeente Nunspeet opvragen. 

  U kunt uw afschrift (uittreksel) burgerlijke stand direct online aanvragen. Voor een online aanvraag is verificatie van uw identiteit vereist. Bij de gemeente Ermelo kunt u inloggen met uw DigiD inlogcode. Heeft u geen inlogcode, vraag deze dan aan op de website van DigiD.  

  Direct regelen (DigiD)

  Wilt u een uittreksel persoonsgegevens BRP (Basisregistratie Personen)?

  • Bevat persoonsgegevens zoals naam, adres, woonplaats
  • Vraagt u aan in de gemeente waar u woont
  • Wordt ook wel 'uittreksel bevolkingsregister' genoemd
  • Wordt bijvoorbeeld gevraagd door een woningbouwvereniging

  Zie hiervoor verder Uittreksel persoonsgegevens BRP

 • Wat moet ik doen?

  • Een uittreksel burgerlijke stand vraagt u op in de gemeente waar de gebeurtenis waar u de gegevens van wilt hebben, plaatsvond. 
  • Geef aan waar u het uittreksel of het afschrift voor nodig hebt
  • Geef aan of u een nationaal afschrift of internationaal (meertalig) uittreksel nodig hebt
  • U kunt een uittreksel burgerlijke stand bestellen voor uzelf of voor iemand anders.
  • Bij aanvraag voor iemand anders heeft u een machtigingsbrief nodig waarin de naam en de handtekening van de gemachtigde staat, de reden waarvoor het afschrift/uittreksel nodig is en de naam en handtekening van degene waarvoor de aanvraag gedaan wordt (machtigingsverlener)

  Let op: een uittreksel burgerlijke stand is iets anders dan een uittreksel basisregistratie personen (BRP). Op een uittreksel BRP staan gegevens als naam, adres en woonplaats. Dit uittreksel vraagt u aan in de gemeente waar u woont.

  Soorten uittreksel

  • geboorteakte voor uzelf en uw kind
  • akte van erkenning ongeboren vrucht
  • huwelijksakte voor uzelf en uw partner
  • Partnerschapsakte voor uzelf en uw partner
  • echtscheidingsakte voor uzelf en uw ex-partner
  • akte beëindiging partnerschap voor uzelf en uw ex-partner
  • overlijdensakte van uw partner, kind en ouders
 • Wat heb ik nodig?

  Bij een online aanvraag hebt u nodig:

  • uw DigiD
  • gegevens voor internetbankieren

  Persoonlijk aanvragen

  • geldig identiteitsbewijs
  • pinpas of contact geld

  Schriftelijk aanvragen

  • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
  • brief waarin staat waarom u het afschrift of uittreksel nodig hebt
  • uw handtekening op de brief

  Iemand anders machtigen

  • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
  • zijn of haar eigen identiteitsbewijs
  • uw machtigingsbrief
 • Wat kost het?

  Voor 2018 is de prijs op  € 13,20 vastgesteld. De prijs voor 2019 is € 13,40.

 • Hoe lang duurt het?

  • Als u het afschrift of uittreksel persoonlijk bij de gemeente aanvraagt, krijgt u het meteen mee. Dit geldt ook als u iemand hiervoor machtigt.
  • Als u het afschrift of uittreksel online of schriftelijk aanvraagt, stuurt de gemeente het per post naar u toe.
 • Meer informatie?

  Voor meer informatie kunt u een afspraak maken met één van de medewerkers Dienstverlening, telefoonnummer (0341) 56 73 21. U kunt natuurlijk ook persoonlijk langskomen.

  Maak een afspraak