HOME  |  Overzicht van alle producten en diensten

Werk en inkomen

Kies een beginletter voor een overzicht van producten die beginnen met de letter:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Bewijs van Nederlanderschap
  • Een bewijs van Nederlanderschap is een schriftelijke verklaring van de gemeente. Hierin staat dat u de Nederlandse nationaliteit hebt. U kunt bijvoorbeeld een bewijs van Nederlanderschap nodig hebben als u:

   • naar het buitenland verhuist;
   • gaat trouwen;
   • solliciteert naar een functie in het openbaar bestuur.
   • U vraagt het bewijs aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven.
   • Als u het bewijs nodig hebt voor een instelling in het buitenland, kunt u een meertalig bewijs aanvragen.
   • een geldig identiteitsbewijs

   Iemand anders machtigen

   Maak een brief met de volgende informatie:

   • waarom u het bewijs van Nederlanderschap nodig hebt
   • wie de gemachtigde is (deze persoon moet meerderjarig zijn)
   • uw handtekening
   • de handtekening van de gemachtigde

   De gemachtigde neemt deze brief mee naar de gemeente samen met:

   • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs; 
   • zijn of haar eigen identiteitsbewijs.

   Schriftelijk aanvragen

   • uw aanvraag met daarop uw handtekening
   • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
  • Een bewijs van Nederlanderschap kost € 8,00.

  • U krijgt het bewijs van Nederlanderschap direct mee. Als u het bewijs schriftelijk aanvraagt, stuurt de gemeente het naar uw huisadres. Dit duurt enkele dagen.

  • Voor meer informatie kunt u een afspraak maken met één van de medewerkers Dienstverlening, telefoonnummer (0341) 56 73 21. U kunt natuurlijk ook persoonlijk langskomen.

 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)
  • Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of organisaties kunnen om een VOG vragen. Bijvoorbeeld als u in de kinderopvang of het onderwijs gaat werken, maar ook als u een wapenvergunning aanvraagt.

  • Leraren, taxichauffeurs en mensen die werken in de kinderopvang moeten een VOG hebben. U kunt ook een VOG nodig hebben, omdat:

   - een toekomstige werkgever hierom vraagt;
   - u vrijwilligerswerk wilt doen en de organisatie hierom vraagt;
   - u zzp'er bent en een opdrachtgever hierom vraagt;
   - u een visumaanvraag doet;
   - u lid wilt worden van een schietvereniging;
   - u verhuist naar het buitenland.

   Justis is de overheidsorganisatie die alle aanvragen voor een VOG behandelt. Als u geen strafbare feiten hebt gepleegd, krijgt u de VOG. Als u wel strafbare feiten hebt gepleegd, is verder onderzoek nodig. Justis bekijkt of de strafbare feiten belangrijk zijn voor de aanvraag. Als deze niet van belang zijn, krijgt u de VOG alsnog.

  • U kunt een VOG op drie manieren aanvragen.

   VOG aanvragen via de gemeente

   • U krijgt een formulier van uw werkgever of andere organisatie.
   • U levert dit volledig ingevulde formulier in bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

   Online VOG aanvragen

   U kunt alleen online een VOG aanvragen als de aanvraag online is klaargezet door uw werkgever of andere organisatie.

   • U krijgt een e-mail dat u een VOG nodig hebt.
   • Via een link in deze e-mail kunt u inloggen met uw DigiD.
   • U controleert de gegevens.
   • U bevestigt dat de gegevens kloppen.

   VOG direct aanvragen bij Justis

   U moet de VOG rechtstreeks bij Justis aanvragen als u:

   • niet voorkomt in de Basisregistratie Personen (BRP) of;
   • als u geen vaste woon- of verblijfplaats hebt

   Rechtstreeks aanvragen bij Justis

   Iemand anders machtigen

   Iemand anders mag de VOG ook voor u aanvragen. U moet deze persoon dan wel machtigen. Geef in een brief aan wie u machtigt en op welk adres u de VOG wilt ontvangen.

   VOG RP aanvragen voor bedrijf, vereniging of stichting

   Een bedrijf, vereniging of stichting kan een VOG voor rechtspersonen (VOG RP) aanvragen. Een officiële vertegenwoordiger van het bedrijf, de vereniging of de stichting doet de aanvraag. Dit is bijvoorbeeld een bestuurder, vennoot of beheerder.

  • Wanneer u de VOG aanvraagt via de gemeente:

   • ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
   • alle documenten die u moet bijvoegen volgens het aanvraagformulier
   • geldig identiteitsbewijs

   Iemand anders machtigen

   Als u iemand anders de VOG voor u aanvraagt bij de gemeente, dan neemt die persoon het volgende mee:

   • ingevuld aanvraagformulier met alle gevraagde documenten
   • machtigingsbrief
   • kopie van uw identiteitsbewijs
   • zijn of haar eigen identiteitsbewijs
  • De kosten voor het aanvragen van een verklaring omtrent gedrag (VOG) zijn € 41,35.

  • Gratis VOG voor vrijwilligers vanaf 1 januari digitaal

   De afgelopen jaren was het voor bepaalde vrijwilligers mogelijk om via hun bond of koepel de kosten van een VOG-aanvraag terug te krijgen. Vanaf 1 januari 2015 verandert deze regeling en kunnen gratis VOG’s alleen nog maar digitaal worden aangevraagd. Aanvragen VOG  via de gemeente zullen dus niet meer door de koepelorganisaties en bonden worden vergoed. Meer informatie vindt u op www.gratisvog.nl of op de website van Justis.

   Vrijwilligersorganisaties die met kinderen of met mensen met een verstandelijke beperking werken, kunnen in aanmerking komen voor een gratis VOG .

   Afwijzing

   Als Justis geen VOG kan afgeven, ontvangt u hierover schriftelijk bericht. U kunt bezwaar maken met een brief. Hierin vertelt u waarom u de VOG wel moet krijgen. Na ontvangst van uw bezwaar neemt Justis een definitief besluit. Als dat een afwijzing is, kunt u opnieuw bezwaar maken. U kunt het besluit eventueel voorleggen aan de bestuursrechter.

   Emigratie, visum of buitenlandse werkvergunning

   Als u in het buitenland gaat wonen of werken en daar een VOG voor nodig hebt, vraag dan om een officieel document aan de ambassade, het consulaat of de werkgever. In dit document moeten alle gegevens staan die op het aanvraagformulier worden gevraagd.

  • Voor meer informatie kunt u een afspraak maken met één van de medewerkers Dienstverlening, telefoonnummer (0341) 56 73 21. U kunt natuurlijk ook persoonlijk langskomen.

 • Vrijwilligersverzekering
  • Als u vrijwilligerswerk doet, maatschappelijk stagiair of mantelzorger bent, bent u niet altijd goed verzekerd. Daarom heeft de gemeente een vrijwilligersverzekering afgesloten.  Dan bent u automatisch verzekerd bij deze verzekering. Dit betekent dat u verzekerd bent als u een ongeluk krijgt of schade veroorzaakt.

   Aangifteformulier schade VNG vrijwilligerspolis

  • Elke vrijwilliger is verzekerd bij de vrijwilligersverzekering van de gemeente. Het maakt niet uit hoe oud u bent, welk vrijwilligerswerk u doet of hoe vaak u dit doet. Ook als u een maatschappelijke stage doet, bent u verzekerd.

   Als u vrijwilliger bent bij de brandweer of politie, bent u niet verzekerd via deze verzekering.

  • U hoeft niets te doen. U bent automatisch verzekerd.

   Wat moet ik doen bij schade?

   U vult het schadeformulier in. Lever dit formulier in bij de gemeente.

  • Zie voor informatie de brochure VNG Vrijwilligersverzekering. Heeft u vragen of wilt u toch nog meer informatie? Dan kunt u contact opnemen de afdeling verzekeringen, e-mail verzekeringen@ermelo.nl.