HOME  |  Nieuws over het Coronavirus  |  Vanaf 11 mei nieuwe noodverordening VNOG

Vanaf 11 mei nieuwe noodverordening VNOG (11-05-2020)

Dit item is verlopen op 29-05-2020.

Vanaf maandag 11 mei worden een aantal coronamaatregelen versoepeld. Onder voorwaarden en stap voor stap wordt zoveel als mogelijk de samenleving opgestart.

Om binnen de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) de nieuwe maatregelen te kunnen handhaven heeft de voorzitter van de VNOG, Ton Heerts, op vrijdag 8 mei de nieuwe Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland vastgesteld.

De belangrijkste verduidelijkingen en wijzigingen

De noodverordening kent ten opzichte van de vorige noodverordening een aantal verduidelijkingen en wijzigingen. Deze zijn gericht op het voorkomen van verdere verspreiding van het coronavirus. Een korte toelichting op enkele onderwerpen:

Buiten sporten en bewegen

Buiten sporten en bewegen voor personen van 19 jaar en ouder is toegestaan, onder andere in teamverband. Wedstrijden in competitieverband en oefenwedstrijden met andere sportclubs zijn niet toegestaan. Uiteraard moeten betrokkenen altijd 1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde persoon. Er mag geen gebruik gemaakt worden van gemeenschappelijke was- en douchevoorzieningen.Toiletten kunnen wel gebruikt worden. Kinderen en jongeren tot en met 18 kunnen bij een sportvereniging onder voorwaarden en onder begeleiding samen buiten sporten en bewegen. Dezelfde voorwaarden zijn ook van toepassing voor
activiteiten van scouting-, cultuur-, kunst-, en andere jeugdverenigingen.

Bibliotheken

Bibliotheken mogen open voor publiek, mits maatregelen zijn getroffen om 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen te garanderen.

Pretparken en dierentuinen

Per 11 mei mogen ook natuurparken (en voor publiek toegankelijke bloemen- en plantentuinen) en pretparken open. Vooraf moet aan de voorzitter van de veiligheidsregio een plan overlegd worden, waaruit blijkt dat 1,5 meter afstand tussen aanwezigen bewaard blijft. Bij pretparken kan gedacht worden aan Dolfinarium of de Apenheul. Eet- en drinkgelegenheden en terrassen blijven op deze locaties gesloten. De sanitaire voorzieningen voor gemeenschappelijke was- en
douchegelegenheden blijven gesloten. Toiletten kunnen wel gebruikt worden. Ook moet de belasting op voor het mobiliteitssysteem en in het bijzonder het openbaar vervoer acceptabel blijft. Als geconstateerd wordt dat door de opening de druk op het openbaar vervoer te hoog is, doordat bezoekers van locaties hiervan teveel gebruik maken, kan dat aanleiding zijn om het park te sluiten. Dit kan op initiatief van de beheerder zelf of op een aanwijzingsbesluit van de voorzitter van de veiligheidsregio (in afstemming met de betreffende burgemeester).

Zwemgelegenheden en sportclubs

Sauna’s blijven gesloten. Zwemgelegenheden voor sport en bewegen in water kunnen vanaf 11 mei weer open. Dat geldt voor inrichtingen voor buiten sporten en bewegen nu ook voor personen van 19 jaar en ouder. De beheerders zijn ervoor verantwoordelijk dat de maatregel om 1,5 meter afstand te houden goed wordt nageleefd en dat de vereiste hygiëne maatregelen genomen worden. Er mag geen gebruik gemaakt worden van gemeenschappelijke was- en douchevoorzieningen.
Toiletten kunnen wel gebruikt worden.

Contactberoepen

Met ingang van 11 mei is de uitoefening van contactberoepen weer toegestaan, met uitzondering van sekswerkers. Zij mogen hun beroep nog niet uitoefenen. De ruimten waar de op de uiterlijke verzorging gerichte contactberoepen worden uitgeoefend mogen volledig opengesteld en benut worden.
De beoefenaren van contactberoepen en de beheerders van inrichtingen waar contactberoepen worden uitgeoefend zijn verantwoordelijk voor het regelen en organiseren van de maatregelen die nodig zijn om het werk op een zorgvuldige en hygiënische manier te doen. Dit betekent onder andere op afspraak werken en vooraf informeren naar hoe het met de klant gaat.

Recreatiesector

Het bestaande beleid blijft gehandhaafd, met de verruiming dat kamperen met tenten en vouwwagens niet meer op voorhand verboden is. Vereiste is dat mensen zelfvoorzienend kunnen zijn in toilet- en was/of douchevoorziening.

Handhaving

Met de nieuwe noodverordening wordt de mogelijkheid voortgezet om op te treden wanneer mensen zich niet aan de maatregelen houden. De noodverordening geeft de politie, de Koninklijke marechaussee en aangewezen ambtenaren, zoals toezichthouders en opsporingsambtenaren, de mogelijkheid om de genomen maatregelen in de noodverordening te handhaven. 

Verboden gebieden en locaties

De afgelopen periode heeft de voorzitter van de veiligheidsregio op verzoek van een aantal burgemeesters Aanwijzingsbesluiten verboden gebied genomen, omdat de regels van de noodverordening op die plaatsen niet werden nageleefd. Dit zijn bepaalde gebieden en locaties waar niemand zich mag bevinden. Deze aanwijzingsbesluiten blijven met de nieuwe noodverordening van kracht.

Voorgenomen versoepelingen

De noodverordening is van toepassing op het grondgebied van de Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland. De noodverordening van 29 april 2020 komt hiermee te vervallen.

Op de website van de VNOG staat de noodverordening die geldt per maandag 11 mei 2020.