HOME  |  Nieuws over het Coronavirus  |  Update: maatregelen gemeentelijke belastingen

Update: maatregelen gemeentelijke belastingen (30-03-2020)

Dit item is verlopen op 26-05-2020.

De coronacrisis heeft – naast alle impact op ons dagelijkse leven – voor een aantal mensen ook financiële gevolgen. Om te voorkomen dat mensen in geldproblemen komen, heeft het Rijk al de nodige maatregelen afgekondigd o.a. voor ondernemers. Ook wij hebben gekeken wat we kan betekenen op het gebied van gemeentelijke belastingen en heffingen. 

Hieronder vind je de belangrijkste informatie:

  1. Voor aanslagen die nog opgelegd moeten worden, vindt verzending niet eerder plaats dan 31 augustus 2020
  2. Indien belastingplichtigen recht hebben op teruggaven worden die teruggaven verleend.
  3. Dwanginvordering wordt stopgezet, invordering wordt aangehouden tot 31 augustus 2020. Je hoeft dus geen uitstel aan te vragen. Diegenen waarvan de aanslag eerder vervalt kan de aanslag zonder kosten tot 31 augustus 2020 betalen. 
  4. Invorderingsrente wordt vanaf heden tot 31 augustus 2020 niet in rekening gebracht (dit zijn 165 dagen).
  5. Indien belastingplichtigen hebben gekozen voor automatische incasso, loopt deze in principe gewoon door. Indien dit tot liquiditeitsproblemen leidt, wordt verzocht tijdig contact op te nemen met de afdeling Belastingen van Meerinzicht (0341 - 56 73 21).
  6. Indien na 31 augustus 2020 gespreide betaling (uitstel) noodzakelijk is, kan hier je hier een verzoek voor indienen.  

Bovenstaande maatregelen gelden voor alle gemeentelijke belastingen en heffingen. Voor vragen kun je terecht bij het team Belastingen van Meerinzicht (0341 - 56 73 21)

Heb je als ondernemer/winkelier nog andere vragen? Neem contact op met onze bedrijfscontactfunctionarissen, Roelof Prins of Gustaaf van Charante