HOME  |  Nieuws over het Coronavirus  |  Uitstel betalingen aan gemeente

Uitstel betalingen aan gemeente (12-05-2020)

Niet alleen de rijksoverheid, ook de gemeente Ermelo heeft maatregelen genomen rond het coronavirus. Inwoners kunnen hierdoor uitstel krijgen voor betaling van de gemeentelijke belastingen en andere betalingen aan de gemeente. De maatregelen hebben ook gevolgen voor het project terugvorderingen binnen het domein sociaal. Deze terugvorderingen worden tijdelijk, in ieder geval tot 31 augustus 2020, opgeschort.

Als mensen teveel bijstand hebben gehad, of als er een boete is opgelegd dan moet dit worden terugbetaald. Dit worden terugvorderingen genoemd. In voorgaande jaren zijn terugvorderingen uit beeld geraakt. Hierdoor zijn er mogelijk veel vorderingen waar niet op afgelost wordt. Om dit weer op orde te krijgen is het project Terugvorderingen opgezet. In dit project vallen alle vorderingen die zijn ontstaan voor 1 januari 2018 en waar niet op wordt afgelost. De mensen die zo'n schuld hebben openstaan worden gevraagd om alsnog te gaan betalen.

Normaal gesproken ontvangen inwoners voor de betaling van deze terugvordering een aanmaning. Daarin staat het verzoek om het bedrag ineens te betalen of een betalingsregeling te treffen. Dit staat haaks op het geldende beleid van de gemeente om inwoners uitstel van betaling te geven als gevolg van de coronacrisis. Om die reden worden inwoners die een openstaande vordering hebben tot in ieder geval 31 augustus niet aangeschreven om de vordering af te lossen. Als de situatie het toelaat, worden vanaf 31 augustus alsnog brieven verstuurd met het verzoek om de vordering af te lossen.