HOME  |  Nieuws over het Coronavirus  |  Oproep burgemeester aan alle ondernemers

Oproep burgemeester aan alle ondernemers (17-03-2020)

Dit item is verlopen op 26-05-2020.

Ongetwijfeld bent u druk om de maatregelen, genomen door het Rijk om het coronavirus in te perken, voor uw onderneming in goede banen te leiden. Volksgezondheid is het allerbelangrijkste voor ons allen op dit moment. De bedrijven in de vitale sectoren worden vanuit het Rijk zo optimaal mogelijk gefaciliteerd. Ook de zorginstellingen - en in het bijzonder de huisartsen en ziekenhuizen - worden zwaar belast. Wij kunnen hen vooral helpen door zoveel mogelijk gehoor te geven aan de maatregelen zoals die door het Rijk zijn afgekondigd.

Het is voor ons allemaal een ongekende situatie de komende tijd en het zal ook grote economische gevolgen hebben. In deze nieuwsbrief geven we u zoveel mogelijk informatie zoals die door de officiële instanties is afgegeven. Omdat het ‘dagkoersen’ zijn vraag ik u ook vooral de bekende sites te raadplegen.

Een aantal van u zal mogelijk liquiditeitsproblemen (gaan) ervaren. Als gemeente hebben we daar waar mogelijk maatregelen genomen rondom uitstel van gemeentelijke belastingen

Tot slot vraag ik uw medewerking, flexibiliteit en vertrouwen om samen door deze moeilijk tijd heen te komen. Laten we proberen in gezamenlijkheid de schouders eronder te zetten en daar waar mogelijk elkaar te helpen.

Hartelijke groet,

Andre Baars,
Burgemeester

Lees hier de nieuwsbrief