HOME  |  Nieuws over het Coronavirus  |  Oproep burgemeester aan alle inwoners

Oproep burgemeester aan alle inwoners (16-03-2020)

Dit item is verlopen op 26-05-2020.

Nederland en dus ook Ermelo is getroffen door een uitbraak van het coronavirus. Het Rijk heeft verregaande maatregelen genomen om dit virus in te dammen. Dit heeft consequenties voor u en uw naasten. De komende weken zullen we met elkaar in ons sociale leven terughoudend moeten zijn. Laten we met elkaar zorgen dat we de richtlijnen van het Rijk en het RIVM volgen. Als burgemeester doe ik een dringende oproep hiertoe.

Ook vraag ik u om terughoudend te zijn in het halen van boodschappen en zeker niet te gaan hamsteren. Hier is namelijk, zoals zowel het Rijk als de supermarktorganisaties aangeven, geen noodzaak toe. Er is immers voldoende voorraad in de distributiecentra en winkels.

Ook wil ik mijn bijzondere waardering uitspreken aan de vele zorgverleners in de ziekenhuizen, verpleeghuizen, thuiszorg en bij de huisartsen / apotheken. U bent onder bijzondere omstandigheden met elkaar volop actief om die zorg te verlenen die noodzakelijk is. Weet dat wij allen hier veel waardering voor hebben en u daarbij zoveel mogelijk willen steunen.

Ik wens iedereen veel wijsheid en voornamelijk gezondheid toe. Ik vertrouw op uw flexibiliteit en medewerking om deze crisis samen het hoofd te bieden. Ik wil iedereen vragen om zoveel mogelijk - op afstand - om te zien naar ouderen en kwetsbaren, bijvoorbeeld per telefoon, per mail of app.
Voor hen die reeds getroffen zijn door het virus, wens ik u veel sterkte en beterschap toe.

Hartelijke groet,

Andre Baars,
burgemeester