HOME  |  Nieuws over het Coronavirus  |  Maatregelen gemeentelijke belastingen en heffingen i.v.m. coronavirus

Maatregelen gemeentelijke belastingen en heffingen i.v.m. coronavirus (17-03-2020)

De coronacrisis heeft – naast alle impact op ons dagelijkse leven – voor een aantal mensen ook financiële gevolgen. Om te voorkomen dat mensen in geldproblemen komen, heeft het Rijk al de nodige maatregelen afgekondigd o.a. voor ondernemers. Ook wij hebben gekeken wat we kan betekenen op het gebied van gemeentelijke belastingen en heffingen. 

Hieronder vind je de belangrijkste informatie:

  1. Indien mensen moeten betalen aan de gemeente, dan worden deze aanslagen niet verzonden voor 31 augustus;
  2. Indien mensen recht hebben op teruggaven van de gemeente, dan zullen deze zo spoedig mogelijk worden uitbetaald;
  3. Dwanginvorderingen worden stopgezet tot 31 augustus. Je hoeft dus geen uitstel aan te vragen. Als jouw aanslag eerder vervalt kun je de aanslag zonder kosten tot 31 augustus betalen;
  4. Boeterente wordt tot 31 mei niet in rekening gebracht (dit zijn 75 dagen).
  5. Indien je als belastingbetaler hebt  gekozen voor maandelijkse termijnbetalingen, zal deze in principe gewoon doorlopen. Indien dit tot liquiditeitsproblemen leidt, wordt je verzocht zelf tijdig contact op te nemen met de afdeling Belastingen van Meerinzicht;
  6. Indien je na 31 augustus gespreid wilt betalen (uitstel), kun je hier op de normale wijze om verzoeken.  

Bovenstaande maatregelen gelden voor alle gemeentelijke belastingen en heffingen. Voor vragen kun je terecht bij het team Belastingen van Meerinzicht.

Heb je als ondernemer/winkelier nog vragen? Neem contact op met onze bedrijfscontactfunctionarissen, Roelof Prins of Gustaaf van Charante