HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Zinvol wijkwerkbezoek Centrum

Zinvol wijkwerkbezoek Centrum (28-01-2020)

Dit item is verlopen op 18-05-2020.

Het college van burgemeester en wethouders bezoekt elke maand een Ermelose wijk om met inwoners over de buurt te praten. Op dinsdagavond 21 januari kwam het college naar Proeverij De Ontmoeting voor een bezoek aan het centrum. Samen met team wijkservice en het leefbaarheidsteam spraken zij met zo’n 25 inwoners van de wijk.

Opening door burgemeester Baars

Burgemeester Baars opende de bijeenkomst en legde het doel van het bezoek uit. In het collegeprogramma is opgenomen dat elke wijk door de collegeleden wordt bezocht, om met wijkbewoners in gesprek te gaan. We moedigen aan dat inwoners met eigen initiatieven voor een fijnere buurt komen. De gemeente wil helpen bij het uitvoeren van de ideeën.

Wijkgericht werken

Na de opening nam Imke Bardoel, medewerker van de gemeente, het woord. Vanuit het wijkgericht werken is Imke als beleidsadviseur sociaal domein betrokken bij de organisatie van de wijk-werkbezoeken van het college. Zij komt kort terug op de verbeterpunten die al zijn aangegeven door bewoners van het centrum. Met een aantal punten zijn we al aan de slag gegaan. Wijkbewoners kunnen altijd meldingen over de buurt doen. Dit kan via www.ermelo.nl maar ook via de app van de gemeente Ermelo en via TIP (telefonisch informatiepunt).

Jolanda Molemaker is opbouwwerker vanuit Welzijn Ermelo binnen het Leefbaarheidsteam. Het team ondersteunt initiatieven van bewoners voor de buurt. Zij geven niet alleen advies over (de uitvoering van) een idee, maar zorgen ook voor materialen die nodig zijn. Het leefbaarheidsteam is bereikbaar via www.leefbaarheidsteamermelo.nl en info@leefbaarheidsteamermelo.nl. Op donderdag houden zij spreekuur van 9 tot 10 uur.

Tafelgesprekken met collegeleden

De inwoners spraken met elkaar en de collegeleden over verschillende onderwerpen die in de buurt spelen. Dit gebeurde in groepen, aan vijf verschillende gesprekstafels:

  • Hans de Haan: Centrumactiviteiten
  • Laurens Klappe: Wonen
  • Wouter Vogelsang: Verkeer   
  • Leo van der Velden: Toerisme/economie
  • Aldrik Weststrate: Ontmoeten/verbinding

Afsluiting door de burgemeester

Er zijn zinvolle gesprekken gevoerd tijdens de bijeenkomst. Iedereen die een e-mailadres heeft achtergelaten krijgt persoonlijk een terugkoppeling van de avond. Er zijn nieuwe verbeterpunten opgeschreven. Daar gaan we mee aan de slag. We kunnen niet alle punten binnen een maand behandelen, sommige zaken hebben lang tijd nodig. De burgemeester wijst op het spreekuur van de wethouders op elke 1e dinsdag van de maand van 16.30 tot 17.30 uur. Hij heeft zelf iedere dinsdagmiddag spreekuur, van 16.30 en 17.30 uur. Inwoners kunnen daar zonder afspraak naar toe.

De burgemeester dankte de mensen van Proeverij de Ontmoeting, die speciaal voor deze avond open waren. Ook gaven zij iedere aanwezige een doosje met overheerlijke chocola mee naar huis.

Het college komt ook naar de andere wijken

Wil je weten wanneer het college jouw wijk bezoekt? Kijk op www.ermelo.nl/wijkwerkbezoeken voor de planning en meer informatie.