HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Wethouder Laurens Klappe over veranderingen in de zorg

Wethouder Laurens Klappe over veranderingen in de zorg (23-12-2015)

Dit item is verlopen op 31-01-2016.
Wethouder Klappe

“2016 wordt het jaar van de verbeteringen”
Sinds 1 januari 2015 moet u voor zorg en ondersteuning naar de gemeente (Wet maatschappelijke ondersteuning) óf naar het Centrum voor Jeugd en Gezin (Jeugdwet) of de Sociale Dienst Veluwerand. De omslag is volgens wethouder Laurens Klappe over het algemeen goed gegaan. “Maar het gaat nog niet overal goed. Het jaar 2016 staat daarom in het teken van de verbeteringen. Want het is enorm belangrijk dat mensen zich gehoord voelen, zodat zij de voorzieningen krijgen die nodig zijn.”

Een scootmobiel, huishoudelijke hulp, woningaanpassing, vragen op het gebied van verzorging en verpleging, opvoeden en opgroeien, werk en inkomen … hiervoor kunt u voortaan terecht in uw eigen gemeente. Zoekt u ondersteuning voor uw minderjarige kind (18-) en uw gezin? Ga dan naar het CJG. Gaat het om ondersteuning aan een volwassene (18+)? Dan kunt u naar het Sociaal Team, het Wmo-loket of Sociale Dienst Veluwerand.

Keukentafelgesprek

De veranderingen werden al in 2014 ingezet. In dat jaar ontstond één Wmo-team voor Ermelo, Harderwijk en Zeewolde. “Dit team is in 2014 begonnen met het keukentafelgesprek. Dit is het gesprek over de zorg of ondersteuning die u nodig heeft. De insteek van zo’n gesprek is: kijk eerst wat u zelf kunt en wat anderen misschien kunnen doen. Komt u er niet uit? Dan zoeken we samen naar een oplossing. Veel mensen vonden op basis van dat gesprek alsnog zelf een oplossing. Hierdoor bereikten we in 2014 een deel van de kostenbesparing, met behoud van het budget voor inwoners.”

Passende ondersteuning

Los van de besparingen bieden de veranderingen in de zorg ook kansen op passende zorg en ondersteuning. “Voorheen kregen mensen met dezelfde zorgvraag ook dezelfde voorziening. Maar voortaan kijken we naar individuele situaties. Stel: we krijgen bij Wmo drie aanvragen van mensen met een gebroken been. Dan kan de oplossing voor ieder van hen anders zijn. De eerste persoon zit graag de hele dag thuis. De tweede persoon heeft eens in de week vervoer nodig naar de kerk. En de derde persoon trekt er elke dag op uit voor de sociale contacten. Alleen die laatste persoon heeft echt een scootmobiel nodig. Met het geld dat we uitsparen, kunnen we anderen ondersteunen.”

Aangesproken op straat

Tot zover de theorie. En de praktijk? “Ik word regelmatig aangesproken op straat. Vaak door mensen die goed zijn geholpen. Maar er zijn ook kritische geluiden. Bijvoorbeeld van mensen die lang moesten wachten op een besluit. Met die verhalen gaan wij aan de slag. Is de kritiek terecht?
Welke oplossingen zijn er mogelijk? Zo zoeken we voor ieders situatie een passende oplossing.”

Knelpunt

Eén knelpunt wil Klappe zo snel mogelijk aanpakken. “De schotten tussen de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet moeten weg, met als doel een goede onderlinge samenwerking tussen professionals. Want een gezin met meerdere problemen wil gewoon goed worden geholpen. Jeugdzorg voor het kind en Wmo-zorg voor de ouders, zoals schuldhulpverlening en begeleiding naar werk. Hoe wij dat dan achter de schermen regelen? Dat is onze verantwoordelijkheid. Dat dwingt ons ook om anders naar situaties te kijken. Een gezin met een huurachterstand kun je uit huis zetten, maar daarmee is het probleem niet verholpen. Veel beter is het dan, om de sociale dienst erbij te halen om te werken aan de financiële problemen. Dit voorkomt ook dat jeugdzorg moet worden ingeschakeld.”

Klanttevredenheidsonderzoek

Klappe constateert ook dat hulpverleners nog teveel langs elkaar heen werken. “Er worden nog te veel mensen doorverwezen van de ene naar de andere instantie. Maar mensen die aankloppen bij het CJG, het Sociaal Team, het Wmo-loket of de Sociale Dienst Veluwerand moeten er juist op kunnen rekenen dat zij daar verder worden geholpen. Want dan hoeven zij niet steeds weer hun verhaal te doen. Er ze krijgen bovendien één gezamenlijk plan van aanpak en één centraal aanspreekpunt: de regisseur. In 2016 starten we trouwens ook met het klanttevredenheidsonderzoek. Kortom, 2016 wordt het jaar van de kwaliteitsverbeteringen.''