HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Werkzaamheden in het bos achter camping De Haeghehorst

Werkzaamheden in het bos achter camping De Haeghehorst (14-12-2017)

Dit item is verlopen op 18-01-2018.

Op 18 december starten we in het bos achter camping De Haeghehorst aan de Fazantlaan met het verwijderen van bomen en struikgewas. Dit is nodig voor de uitbreiding van de camping. Hierover heeft in het voorjaar van 2017 de gemeenteraad besloten. De boswerkzaamheden kunnen gepaard gaan met enige hinder en overlast. Uit veiligheidsoverwegingen worden gedeelten van het bos afgezet.

Naast de werkzaamheden nabij de camping wordt tussen de Leuvenumseweg en de Staringlaan 15 hectare bos kwalitatief verbeterd. De verbetering is gericht op het afsluiten van enkele paden en het verwijderen van “exoten” - bomen en planten die geen Nederlandse oorsprong kennen. Ook worden nieuwe inheemse bomen als zaailingen gepoot. Met de verbetering wordt in het bijzonder het leefgebied van de Zwarte specht en de Wespendief vergroot.

Tot slot leiden de plannen van De Haeghehorst tot de aanleg van nieuwe natuur langs de Flevoweg. Deze maatregelen worden op een later moment uitgevoerd. De aanwezige graslanden worden omgezet naar nieuwe natuur.

We hebben met Camping De Haeghehorst afgesproken dat de camping alle kosten voor haar rekening neemt. De houtopbrengst is voor de gemeente.