HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Week zonder geweld

Week zonder geweld (22-11-2016)

Dit item is verlopen op 28-11-2016.

Het is de Internationale Week zonder Geweld. Jaarlijks zijn naar schatting een miljoen volwassenen en kinderen slachtoffer van geweld in huiselijke kring. Slachtoffers en plegers vinden het vaak moeilijk om erover te praten of hulp te zoeken. Kinderen zijn vaak te jong om voor zichzelf op te komen. Ook voor ouderen die afhankelijk zijn van anderen is dat lastig. Daarom is het belangrijk dat omstanders actie ondernemen. Heb jij vragen over geweld in huiselijke kring of vermoed je dat een gezin in jouw omgeving er niet uit komt? Praat erover of bel gerust voor hulp en advies met ‘Veilig Thuis’ 0800 20 00. Ook de medewerkers van het Sociaal Team staan voor je klaar, (0341) 20 43 20.

Huiselijk geweld stopt niet vanzelf

“Ik vind het achteraf moeilijk te begrijpen dat ik zo ver ben gegaan. Ik ben niet zo’n prater en uitte mijn emoties door te schreeuwen”, vertelt de 36-jarige Pieter. “Het werd steeds erger en tijdens een woedeaanval sloeg ik mijn vriendin zelfs. Ik schaamde me kapot en beloofde dat het nooit meer zou gebeuren. Maar ik kon mij niet aan mijn belofte houden. Mijn dochter werd steeds angstiger en haalde slechtere cijfers op school. Toen de juf ons hier op aansprak, besefte ik dat mijn woede-uitbarstingen niet vanzelf stoppen. Ik moest hulp zoeken om te voorkomen dat het volledig zou escaleren. De lerares wees mij op ‘Veilig Thuis’. Met lood in mijn schoenen heb ik ‘s avonds de telefoon gepakt. Inmiddels gaat het met hulp van buiten weer vrij goed met ons. Ik heb natuurlijk nog wel eens woorden met mijn vriendin, maar ik ga niet meer door het lint. En zeker niet waar mijn dochter bij is.”

Pieter is niet de enige die te maken heeft met geweld in huiselijke kring. Het is een van de meest voorkomende vormen van geweld in Nederland. En het kan iedereen overkomen. Geweld in huiselijke kring is veel meer dan slaan en schelden. Vernedering, verwaarlozing, seksueel misbruik, financiële uitbuiting en stalken zijn óók vormen van geweld in huiselijk kring. Bijna altijd is hulp van buiten nodig om mishandeling te stoppen. 

Huiselijk geweld raakt…

  • 45% per jaar van alle huishoudens (cijfers 2015
  • minimaal 200.000 kinderen per jaar als oor-/ooggetuige
  • 40-70% kinderen per jaar die zowel getuige als slachtoffer zijn
  • kinderen uit alle maatschappelijke en culturele lagen.

Let op de kleintjes; Spel- en praatgroep rondom ruzies en geweld in huis

Wat kan ik doen als ik me schaam voor de ruzies thuis? En hoe komt het dat ik soms zo boos wordt, terwijl ik eigenlijk verdrietig ben? Wat kan ik dan het beste doen? In het groepsprogramma praten wij er over met elkaar, luisteren naar een verhaal en doen wij spelletjes en oefeningen. Tijdens de bijeenkomsten zijn maximaal zes kinderen van 4 t/m 12 jaar spelenderwijs met elkaar bezig rond verschillende thema’s die te maken hebben (of gehad) met geweld en/of ruzie in huis. 

Voor de ouder(s) vinden er gedurende deze periode een aantal oudercontacten en/ of (netwerk-) bijeenkomsten plaats. Hierbij wordt in ieder geval één van de ouders verwacht. Tijdens de startbijeenkomst is er ruimte om in overleg steunende netwerkcontacten mee te nemen. Het is namelijk belangrijk dat de kinderen zich tijdens het groepsprogramma voldoende gesteund voelen door het thuisfront en dat de tips en adviezen thuis gezamenlijk kunnen worden toegepast. 

Bijeenkomsten en aanmelden

De groep komt 6 keer bijeen. De eerstvolgende groep start (bij voldoende aanmeldingen) in het najaar van 2016 bij het Centrum voor Jeugd en Gezin in Harderwijk, Wethouder Jansenlaan 1 (groepsruimte 10). Over de data van gesprekken en bijeenkomsten wordt na aanmelding nader geïnformeerd door de groepsbegeleiders. De groep wordt gehouden op de woensdagmiddagen. De ouderbijeenkomsten onder schooltijd. Aanmelden kan via info@cjgermelo.nl, via tel. (0341) 79 99 09 of op de vestiging van het CJG in Ermelo. 

Onderwerpen

  • Bijeenkomst 1: Kennismaken (Wie ben jij en wie horen er bij jou?), groepsveiligheid
  • Bijeenkomst 2: Stilstaan bij de vier basisgevoelens (boos, bang, blij en verdrietig)
  • Bijeenkomst 3: Ruzies & geweld in huis
  • Bijeenkomst 4: Omgaan met boosheid
  • Bijeenkomst 5: Omgaan met angst en stilstaan bij veilige plek & plan
  • Bijeenkomst 6: Toekomst (aan de hand van 3 huizen oefening van Signs of Safety)