HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Vind wat je zoekt in Ermelo

Vind wat je zoekt in Ermelo (09-01-2018)

Dit item is verlopen op 21-02-2018.

Ben je op zoek naar een psycholoog, een fysiotherapeut of een plek voor dagbesteding? Dan kun je vanaf ​nu de sociale kaart van de gemeente Ermelo gebruiken. 

Vind makkelijk wat je zoekt

De sociale kaart geeft praktische informatie, adressen en links naar websites van instanties en hulpverlenende organisaties op het gebied van wonen, welzijn, zorg of werk en inkomen. Je kunt zoeken binnen Ermelo, de provincie of in heel Nederland. Je vindt de kaart via website ermelo.socialekaartnederland.nl.

Uitbouwen en verbeteren

De komende maanden bouwen w​ij​ de sociale kaart verder uit. Op basis van de eerste ervaringen van gebruikers van de website, zoeken we naar manieren om de website nog te verbeteren. Heb je hier ideeën over? Dan nodigen we je van harte uit om die met ons te delen. Je kunt hiervoor contact opnemen met ​Luca Koppen of Judith de Jonge via ​l.koppen@harderwijk.nl of j.dejonge@meerinzicht.nl