HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Verwijderingsbeleid fietsen en bromfietsen

Verwijderingsbeleid fietsen en bromfietsen (14-10-2015)

Dit item is verlopen op 01-03-2016.

De gemeente Ermelo vindt het belangrijk dat het stations- en winkelgebied schoon, overzichtelijk en goed toegankelijk is en blijft.

De gemeente Ermelo heeft daarom haar (brom)fietsverwijderingsbeleid gewijzigd. Er zijn twee wijzigingen doorgevoerd: er is een nieuw plaatsingsverbod voor (brom)fietsen in de winkelgebieden en er geldt een maximale stallingsduur van 28 dagen in de omgeving bij het NS station, de Stationsstraat en de Verbinding.

Nieuw plaatsingsverbod in de winkelgebieden

Rondom het NS stations en snackbar  De Halte was het al verboden om bromfietsen en fietsen buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen (klemmen) te laten staan. Dit verbod wordt uitgebreid naar de Stationsstraat tot en met de Verbinding. Omdat in Ermelo het  winkelcentrum momenteel verbouwd wordt , verwijdert de gemeente nu alleen de (brom)fietsen die gevaarlijk of hinderlijk gestald staan. Hiervan ondervinden vooral ouderen, gehandicapten en hulpdiensten hinder. Als de herinrichting van het winkelcentrum klaar is, worden ook (brom)fietsen die op een andere manier verkeerd gestald staan, verwijderd.

Maximale stallingsduur

In Ermelo worden veel fietsen gestald op plekken waar dat niet is toegestaan. Ook fietsen die langdurig ongebruikt zijn en in veel gevallen waarschijnlijk zijn achtergelaten. Dit worden zogenaamde weesfietsen genoemd. Deze achtergelaten fietsen zorgen ervoor dat er minder ruimte is in de fietsenrekken voor fietsen die wel regelmatig gebruikt worden. Daarom geldt in Ermelo een maximale stallingsduur van 28 dagen in de stationsomgeving, de Stationsstraat en de Verbinding. Als het vermoeden bestaat dat een fiets niet meer gebruikt wordt, wordt de fiets door de gemeente voorzien van een oranje label, met daarop de datum van constateren. Als de fiets 28 dagen nadat deze gelabeld is, zich nog steeds op dezelfde plek bevindt, dan wordt deze door de gemeente verwijderd en opgeslagen. Gedurende 13 weken kan de eigenaar zich melden bij de gemeente. De kosten voor het verwijderen worden in rekening gebracht op het moment dat de (brom)fiets wordt opgehaald.

Fiets of bromfiets weg?

Van alle fietsen en bromfietsen die de gemeente verwijdert, wordt een foto gemaakt. Eigenaren die hun fiets of bromfiets missen kunnen hieronder kijken of hun fiets of bromfiets door de gemeente is verwijderd.

Fietsen 14 januari 2016

Fietsen 16 oktober 2015