HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Vervanging speeltoestellen

Vervanging speeltoestellen (11-08-2017)

Dit item is verlopen op 08-09-2017.

De komende maanden gaat de gemeente Ermelo op diverse locaties speeltoestellen vervangen. Bepaalde populaire toestellen worden één-op-één vervangen en in andere gevallen wordt samen met de aanwonenden gekeken of een bepaald speelelement nog wel van deze tijd is c.q. aan de wens van de buurt voldoet.  Een alternatieve keuze wordt dan samen gemaakt.

Eén keer per jaar vindt er een wettelijke verplichte inspectie plaats van alle speeltoestellen door een externe organisatie. Eens in de twee maanden houden medewerkers van team wijkservice van de gemeente zelf een controle. Hierbij worden kleine reparaties uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten van deze inspectie worden er vervangingsplannen opgesteld.

In principe worden speeltoestellen pas vervangen of verwijderd nadat hierover eerst gecommuniceerd is met direct aanwonenden. Dit gebeurde bijvoorbeeld aan de Wielewaal, waar speeltoestellen zijn verwijderd en buurtbewoners meedenken over een alternatieve invulling van het stukje grond wat nu beschikbaar is.

Ook hanteert de gemeente het beleid dat vervanging of verwijdering van speelelementen niet tijdens de vakantie gebeurt, omdat de kans dan groot is dat veel mensen de communicatie hierover zullen missen. Echter, nood breekt wet, zo bleek onlangs aan de Kamperfoeliehof.  Na inspectie werd hier een acuut onveilige situatie geconstateerd, waardoor er een speeltoestel direct moest worden verwijderd. Helaas is communicatie er toen bij in geschoten en riep dit logischerwijs vragen op.

Omdat de gemeente graag samen met aanwonenden wil kijken naar de keuze voor nieuwe speeltoestellen aan de Kamperfoeliehof, start er in september een participatietraject. Om het gemis van het verwijderde speelelement  - tot aan de definitieve plaatsing - op te vullen kijken we als gemeente ook samen met de omwonenden naar een tijdelijke invulling.

Ook op andere locaties  worden de komende maanden speeltoestellen vervangen. Het gaat hier om de Lange Haeg, de Patrijzenhof, de Nachtegaal, Witwatersrand, Retiefstraat, Hoge Enk en Veluws Hof. Direct aanwonenden worden daar tijdig over geïnformeerd.