HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Vervangen speeltoestel(len): Denkt u mee?

Vervangen speeltoestel(len): Denkt u mee? (14-09-2017)

Dit item is verlopen op 08-11-2017.

Vanaf februari 2018 worden diverse speellocaties in Ermelo opgeknapt. In de meeste gevallen gaat het om vervanging van verouderde speeltoestellen. De gemeente en het Leefbaarheidsteam Ermelo willen graag samen met omwonenden van de speellocaties optrekken in de keuze voor een nieuw speeltoestel. De direct aanwonenden ontvangen hierover een brief tussen nu en eind oktober.

De gemeente Ermelo heeft budget beschikbaar voor de één-op-één vervanging van een speeltoestel zoals dat ook al aanwezig is. In de brief staat het beschikbare bedrag genoemd.  Dat is dan ook het kader voor een eventueel aantrekkelijker ander speeltoestel. Na ontvangst van de brief, heeft u als bewoner(s) 14 dagen tijd om te reageren en uw keuze te laten weten.

Wanneer er geen reacties binnenkomen, wordt het speeltoestel één-op-één vervangen door een gelijkwaardig toestel. Zijn er wel reacties, dan geldt het principe ‘meeste stemmen gelden’. Uiteraard moet de gekozen voorkeur  wel passen binnen het financiële kader en de veiligheidsaspecten die gelden voor speeltoestellen in de openbare ruimte.

De speellocaties waar het op dit moment om gaat, liggen onder andere aan de Lange Haeg nabij 135, Patrijzenhof, Cronjéstraat nabij 135, Retiefstraat nabij 46, Hoge Enk, Kamperfoeliehof en Veluws Hof. Afhankelijk van het weer worden de nieuwe speeltoestellen in februari of maart geplaatst.

De gemeente had de afgelopen periode ook enkele vragen over de mogelijkheden van speeltoestellen in andere straten/wijken. Eind oktober zal -gelijk aan het bovenstaande traject - hierover meer duidelijkheid komen.

Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën, dan kunt u deze mailen aan info@leefbaarheidsteamermelo.nl.