HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Verklaring van de gemeenteraad

Verklaring van de gemeenteraad (22-07-2020)

De afgelopen weken is er veel gebeurd binnen de gemeente Ermelo. De botsing binnen het bestuur en de uitzending van het BNNVARA-programma Opstandelingen liggen inmiddels achter ons. Ook u heeft vast berichten voorbij zien komen over het bestuur van de gemeente Ermelo, want in de media en op sociale media is hierover veel geschreven.

Uit die berichtgeving blijkt ook dat u zich als burger zorgen maakt. En ook wij als gemeenteraad maken ons zorgen. Al langere tijd, wij spreken over maanden, zijn binnen het bestuur van de gemeente Ermelo gesprekken gaande om de ontstane situatie weer werkbaar te maken, waarbij het doel is te streven naar een toekomstbestendig bestuur.

In de afgelopen week hebben de fractievoorzitters hierover gesproken met de Commissaris van de Koning en het advies gekregen om een extern onderzoek te starten naar de bestuurskracht van Ermelo.

Wij als gemeenteraad streven naar een oplossing voor de toekomst en hierom hebben wij ingestemd met het voorstel van de Commissaris van de Koning. Dit betekent dat er in de komende maanden een zogenoemde verkenner wordt aangesteld om onderzoek te doen naar de bestuurskracht van Ermelo in zijn brede context, met als doel het krijgen van een evenwichtig bestuur voor onze gemeente.

De verwachting is dat de verkenner na het zomerreces met het onderzoek start.


Reactie college van B&W op verklaring van de gemeenteraad

Het college van B&W heeft kennis genomen van de verklaring van de gemeenteraad van Ermelo.
Net als de raad onderschrijft ook het college uiteraard het belang van een evenwichtig en toekomstbestendig bestuurlijk klimaat in Ermelo.

Het college wacht nu vooreerst de komst van de verkenner en het aangekondigde onderzoek af en zal daaraan graag haar medewerking geven.