HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Vergunningaanvraag verbreding recreatieve fietspaden

Vergunningaanvraag verbreding recreatieve fietspaden (01-05-2020)

Dit item is verlopen op 12-06-2020.

In de gemeente Ermelo ligt een deel van het fietspaden netwerk in beschermd Natura 2000 gebied. We willen 18 kilometer van deze recreatieve paden vernieuwen. Hiervoor moeten we een vergunning aanvragen bij de provincie in het kader van de “wet natuurbescherming natura 2000-gebieden”. Het college stemt in met de voorgestelde maatregelen zodat de vergunning kan worden aangevraagd.

De maatregelen compenseren de verharding van oppervlaktes en de uitstoot van stikstof

Het vernieuwen van de fietspaden  kan niet zonder rekening te houden met de flora en fauna. Daarom deden we onderzoek naar  de gevolgen voor het gebied. Uit het onderzoek blijkt dat maatregelen voor het compenseren van verharding van de paden en de uitstoot van stikstof nodig zijn.

De maatregelen bestaan uit het afsluiten van de Sprielderweg (onverharde wegdeel vanaf Drie naar Putten), Oude Arnhemse Karweg (vanaf het indianenbos tot de Jacobslaan) en enkele paden op de Ermelosche Hei. Voor de  afsluiting op de Sprielderweg en Oude Arnhemsekarweg moeten later verkeersbesluiten worden genomen. De heidepaden worden voorzien van heidemaaisel of plagsel.

Het fietscomfort en de veiligheid verbeteren sterk

Als de provincie instemt met de maatregelen wordt de komende 2 jaar 18 kilometer aan oude fietspaden opgeknapt en verbreed naar betonnen fietspaden met 2 meter breedte. Het fietscomfort en de veiligheid wordt hierdoor sterk verbeterd. Daarbij wordt volop rekening gehouden met het Natura 2000 gebied, zodat dit niet geschaad wordt.