HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Verbouwing gemeentehuis in volle gang

Verbouwing gemeentehuis in volle gang (03-12-2019)

Dit item is verlopen op 15-01-2020.

De grote verbouwing van het gemeentehuis is gestart in juli 2019. We verwachten dat het gemeentehuis in het najaar van 2020 klaar is. Het gebouw is tijdens de verbouwing gewoon open voor bezoekers en medewerkers. De verbouwing is daardoor extra ingewikkeld en gebeurt in drie delen. Als laatste is de publiekshal aan de beurt. Daar krijgen de gemeente, de bibliotheek, de politie en het streekarchivariaat samen een mooi onderkomen.

Wat is de planning van de verbouwing?

jan/febr  : eerste deel kantoren gemeente
mrt/apr  : vergaderplein op de verdieping
apr/mei  : kantoren van politie, handhaving, burgerzaken, bibliotheek en streekarchivariaat
mei/jun : tweede deel kantoren gemeente en Meerinzicht
najaar : publiekshal en bibliotheek

De bouwers werken nu hard aan het eerste deel van de kantoren en het vergaderplein. De muren zijn al gestukt en geschilderd. Het dak krijgt aan de binnenkant een akoestische laag, en er komen (klimaat)installaties. Daarna worden glazen binnenwanden geplaatst en is de vloerbedekking aan de beurt.

Wat is er al gedaan?

Voordat de verbouwing begon, is er al veel voorbereiding gedaan. De muren zijn aan de buitenkant vernieuwd en de kozijnen vervangen. In juni 2019 kwam er een enorme boorstelling naast het gemeentehuis te staan. Daarmee is een bodembron van maar liefst ruim 170 meter diep geboord, voor Warmte- en Koudeopslag. Met deze bron verwarmen en koelen we het gemeentehuis (na de verbouwing) op een duurzame manier. In maart 2019 is alvast een nieuwe duurzame serverruimte opgebouwd.

Zo min mogelijk overlast in en om het gemeentehuis

Tot het najaar van 2020 zijn er steeds bouwactiviteiten in en om het gemeentehuis. Ook zijn er soms tijdelijke afzettingen of omleidingen. Bijvoorbeeld als er een hijskraan staat of omdat er materialen worden gebracht. Sommige parkeerplaatsen zijn niet te gebruiken. Bij het gemeentehuis ontstaat wat overlast  voor voetgangers, fietsers en chauffeurs. De aannemer probeert dit zoveel mogelijk te voorkomen. Maar de overlast helemáál voorkomen is niet mogelijk.

Praktische informatie in "BAM bouwt" app.

De hoofdaannemers BAM Bouw en Techniek en WSi Techniek hebben een app gemaakt. In de app zetten zij alle praktische informatie rondom de verbouwing, zoals de plaatsing van afzettingen. Je kunt de app downloaden via de Apple store en/of Google Play Store op je telefoon of tablet. Je vindt de app door te zoeken op ‘BAM bouwt’.

Hoe zit het met de verbouwing van De Dialoog?

De verbouwing van de Dialoog begint als de verbouwing van het gemeentehuis klaar is.