HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Veilig op pad in de natuur

Veilig op pad in de natuur (24-04-2017)

Dit item is verlopen op 24-05-2017.

Veel mensen trekken er in de lentedagen weer op uit. De natuur is prachtig, maar ook heel kwetsbaar. Eén nonchalant weggegooide sigarettenpeuk of stuk glas kan al de oorzaak zijn van een brand die een enorm natuurgebied verwoest.

Veruit de meeste natuurbranden worden veroorzaakt door menselijk gedrag. De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland geeft u graag een paar tips voor een veilige wandeling, picknick of barbecue.

Wat kunt u doen?

  • Rook liever niet in natuurgebieden. Doet u het toch, maak uw sigaret dan zorgvuldig uit voor u hem weggooit. Als er een rookverbod van kracht is, moet u zich daar uiteraard aan houden.
  • Gooi afval in de daarvoor bestemde bakken. Afval, zoals bijvoorbeeld een glazen fles, kan de oorzaak zijn van brand. Een glazen fles waar de zon op schijnt, kan als vergrootglas werken en droge planten of gras in brand krijgen.

 Wat te doen bij brand?

  • Probeer niet zelf de brand te blussen.
  • Wacht hulp niet af en vlucht naar een veilige plaats zoals de openbare weg, groot verhard terrein of de bebouwde kom.
  • Loop niet voor de brand uit of in de richting van de brand, maar haaks op de vuurhaard. De kans dat de brand u inhaalt of insluit, is dan het kleinst.
  • Bel 112 en geef zo nauwkeurig mogelijk door waar u zich bevindt.

Ga voor meer tips en informatie naar www.brandweer.nl/brandveiligheid