HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Uitvoeringsnota groen- en natuurinclusief bouwen

Uitvoeringsnota groen- en natuurinclusief bouwen (11-02-2019)

Dit item is verlopen op 31-03-2019.

Via een motie heeft de gemeenteraad het college opdracht gegeven om te komen met een uitvoeringsnota groen- en natuurinclusief bouwen. De strekking van de nota dient te zijn dat bij elke aanvraag voor nieuwbouw het thema groen- en natuurinclusief bouwen aan de orde is en zo mogelijk uitgevoerd wordt.

Wat is groen- en natuurinclusief bouwen?

Groen- en natuurinclusief bouwen is bouwen waarbij we natuur integreren in de bouw. In het pand zelf zijn voorzieningen voor de natuur opgenomen. De natuur en het pand zijn met elkaar verbonden. Denk hierbij aan het maken van verblijfsplaatsen voor dieren die in gebouwen wonen (o.a. vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen) en het gebruiken van daken en gevels. Groen bouwen is het gebouw te laten begroeien met planten. Denk aan daken met beplanting van bijvoorbeeld gras of sedum.

Wat willen we bereiken?

Het doel van groen- en natuurinclusief bouwen is het versterken van de biodiversiteit en een bijdrage leveren aan een prettige leefomgeving, de natuurbeleving en aan het welzijn en de gezondheid van mensen.

De natuur een handje helpen

Vroeger zaten in gebouwen kieren en gaten waar de vogels nesten konden bouwen. Ook vleermuizen maakten daar gebruik van. De moderne gebouwen zijn echter potdicht. Hier zitten geen kieren en spleten in. Om de vogels en vleermuizen te helpen kunnen gebouwgebonden kleinschalige elementen worden toegepast. 

Groen- en natuurinclusief bouwen in de praktijk

Groen- en natuurinclusief bouwen blijkt in de praktijk eigenlijk altijd heel gemakkelijk, zowel financieel als bouwtechnisch. Bij nieuwbouw dienen voorzieningen voor vogels en vleermuizen vanzelfsprekend te zijn. Denk aan neststenen voor gierzwaluwen en vleermuizen of vogelvides voor huismussen. Dit soort maatregelen zijn moeilijk achteraf te realiseren, maar voor het behoud van deze soorten zijn ze cruciaal. De bebouwing staat er voor lange tijd, zodat het gebied ook in de toekomst geschikt blijft voor vestiging van vogels en vleermuizen.

Wat betekent dit nu?

  1. Waar mogelijk groen- en natuurinclusief bouwen (te laten) toepassen.
  2. Waar mogelijk tenminste twee voorzieningen voor vogels en tenminste één voorziening voor vleermuizen per nieuwe woning of (bedrijfs)gebouw (te laten) toepassen.
  3. Groen- en natuurinclusief bouwen actief te stimuleren door de initiatiefnemers e.d. te informeren en adviseren over de mogelijkheden van groen- en natuurinclusief bouwen.

De uitvoeringsnota wordt ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad.