HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Uitnodiging Buurtplan Horst & Telgt

Uitnodiging Buurtplan Horst & Telgt (18-12-2015)

Dit item is verlopen op 06-01-2016.
Telgt

Op dinsdag 5 januari om 20.00 uur is er in Ons Huis aan de Zeeweg 100 een inloopavond over het nieuwe Buurtplan. Wij starten met een toelichting op het buurtplan en willen het tweede deel van de avond invullen met thematafels, waar u met de gemeente en met elkaar van gedachten kunt wisselen. U bent van harte welkom!

Het Buurtplan gaat over uw woon- en werkomgeving. In het plan staan verschillende ontwikkelingen die nu al in uitvoering zijn of nog gaan beginnen. Deze ontwikkelingen wil de buurtvereniging en de gemeente samen met uw hulp en bijdrage vorm geven. De ontwikkelingsthema’s gaan over: wonen, functieverandering, verkeer, zorg, sociaal maatschappelijk voorzieningen, landschap en toerisme en recreatie. Uw hulp en bijdrage kan bestaan uit:

  • Het zijn van een gesprekspartner van de gemeente
  • Een specialist met kennis van één van de ontwikkelthema’s
  • Een aanspreekpunt van een thema, voorzitter van een werkgroep.

Het Buurtplan is een product van de Buurtvereniging Horst en Telgt (in samenspraak met de buurtbewoners) en de gemeente Ermelo. Kragten BV heeft ons hierbij geholpen. In het Buurtplan staan allerlei ontwikkelingen waarmee we in 2016 en daarna aan de slag willen gaan. Het is van groot belang dat deze ontwikkeling gezamenlijk worden opgepakt. Burgers, ondernemers en andere belanghebbenden gaan samen met ‘Eigen Kracht’ zorgen voor de ruimtelijke ontwikkeling van de leef- en werkomgeving. De gemeente Ermelo wil hier graag in participeren. Niet alleen de fysieke elementen zoals de aanleg van een fietspad komen in dit Buurtplan terug. Juist de sociale aspecten spelen een cruciale rol. Het behoud en versterken van de leefbaarheid en de zoektocht naar de ‘Eigen Kracht’ in de buurtschappen vormen een belangrijk doel. En deze zoektocht ondernemen we samen!

Op www.ermelo.nl/structuurvisies staat het Buurtplan.