HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Uitnodiging bijeenkomst subsidiebeleid

Uitnodiging bijeenkomst subsidiebeleid (11-10-2017)

Dit item is verlopen op 01-11-2017.

De gemeente verstrekt subsidies aan stichtingen of verenigingen die zich inzetten voor cultuur, maatschappelijk werk, welzijn en vrijetijdsbesteding. Wij zijn bezig met het schrijven van nieuw subsidiebeleid. Wilt u hierover meedenken? Kom dan naar één van de informatiebijeenkomsten.

Subsidieverlening biedt (vrijwilligers)organisaties, instellingen, verenigingen of georganiseerde inwoners een steuntje in de rug bij het opzetten van diverse activiteiten. Doordat de samenleving verandert, verandert ook de aard van allerlei activiteiten. Wat 5 jaar geleden nog goed werkte, slaat nu misschien niet meer aan. Daarom willen wij andere subsidie-instrumenten inzetten. Heeft u ideeën en wilt u samen met ons meedenken over nieuw subsidiebeleid? Kom dan naar één van onze informatiebijeenkomsten.

voor wie wanneer hoe laat waar
organisaties maandag 24 oktober  19.30 - 22.00 uur  De Dialoog, zaal 9, Raadhuisplein 4
organisaties dinsdag 31 oktober  14.00 - 17.00 uur kantine CSV Dindoa, Watervalweg 170
inwoners dinsdag 31 oktober 19.30 - 22.00 uur De Dialoog, zaal 9, Raadhuisplein 4

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar: k.polderman@ermelo.nl. Vermeld in de mail uw naam, contactgegevens en welke bijeenkomst u wilt bezoeken. In verband met de organisatie ontvangen wij uw aanmelding graag minimaal 4 dagen voor de bijeenkomst. Na uw aanmelding ontvangt u achtergrondinformatie.