HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Tijdelijke verlaging eigen bijdrage Wmo

Tijdelijke verlaging eigen bijdrage Wmo (06-02-2018)

Dit item is verlopen op 31-03-2018.

Landelijk is de eigen bijdrage Wmo vastgesteld op € 17,60. Aan de gemeenteraad is voorgesteld om dit in Ermelo te verlagen naar € 10,00 voor mensen met een laag inkomen. Ook wordt er geen eigen bijdrage voor een rolstoel of dagbesteding meer gevraagd. 

Hoe wordt de eigen bijdrage Wmo berekend?

Voor de eigen bijdrage van € 10,00 wordt uitgegaan van een drempelinkomen dat afhankelijk is van je leefsituatie en leeftijd. Als je inkomen hoger is dan het drempelinkomen, dan wordt een toeslag van 12,5% berekend over het verschil tussen je eigen inkomen en het drempelinkomen. Dat betekent dat je eigen bijdrage hoger wordt als je meer verdient dan het drempelinkomen.

Wat is het drempelinkomen?

ongehuwd nog niet pensioengerechtigd  € 22.873,00
ongehuwd pensioengerechtigd                    € 17.474,00
gehuwd nog niet pensioengerechtigd
(geldt ook voor samenwonenden)
€ 32.175,00
gehuwd pensioengerechtigd   
(geldt ook voor samenwonenden)
€ 24.128,00
  • Heb je een inkomen tot het drempelinkomen?
    Je betaalt een eigen bijdrage van € 10,00 per vier weken.
  • Heb je een inkomen boven het drempelinkomen?
    Je betaalt een eigen bijdrage van € 10,00 per vier weken. Daarnaast betaal je een toeslag van 12,5% over het verschil tussen het drempelinkomen en je eigen inkomen.

Geen eigen bijdrage voor rolstoel en dagbesteding

Heb je een rolstoel nodig? Of kom je in aanmerking voor dagbesteding? Dan hoef je helemaal geen eigen bijdrage te betalen. Dat geldt voor iedereen en is niet afhankelijk van je inkomen.

Bereken zelf je eigen bijdrage

Wil je precies weten hoeveel je één keer per 4 weken moet betalen? Maak dan een proefberekening op de website van het CAK.