HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Subsidieregeling gevelverbetering verlengd

Subsidieregeling gevelverbetering verlengd (15-11-2016)

Dit item is verlopen op 31-12-2016.

Eigenaren of huurders van woningen, winkels of horecapanden in de Stationsstraat kunnen het komende jaar nog gebruik blijven maken van de subsidiemogelijkheid van de gemeente om de voorgevel op te knappen en/of hun reclame-uitingen te verbeteren en gelijktijdig te verduurzamen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 28 oktober besloten om deze regeling met een jaar te verlengen tot 31 december 2017.

Vorig jaar november werd door de gemeenteraad het Beeldkwaliteitsplan Stationsstraat en de Notitie “Reclame, uitstallingen, terrassen, Richtlijnen beeldkwaliteit Stationsstraat Ermelo” vastgesteld.

Op 15 januari trad de regeling in werking. Er is in totaal € 500.000,00 aan subsidiegeld beschikbaar gesteld voor 2016 voor het opknappen van de voorgevel van panden en het verbeteren van reclame-uitingen in de Stationsstraat. Voor 2017 is 150.000 beschikbaar gesteld.  De gevelsubsidie is een tijdelijke regeling. Er kan subsidie verleend worden zolang het subsidieplafond nog niet is bereikt.  Voor meer informatie zie www.ermelo.nl/gevelsubsidie.