HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Subsidie provincie voor samenwerken aan leefbaarheid

Subsidie provincie voor samenwerken aan leefbaarheid (31-10-2016)

Dit item is verlopen op 31-12-2016.

De provincie Gelderland stelt een subsidie beschikbaar aan inwoners van de gemeente Ermelo die initiatieven hebben waarmee de leefbaarheid in hun buurt kan worden verbeterd.

De provincie wil ideeën van bewoners voor verbeteringen in hun eigen omgeving zoveel mogelijk benutten en financieel ondersteunen.  De voorwaarde hierbij is wel dat de bewoners het plan zelf gaan uitvoeren.

Voorbeelden

Door samen te werken in de eigen buurt, ontstaat verbinding. Dat vindt de provincie belangrijk. Daarom is de leefbaarheidssubsidie bedacht. Het is de bedoeling dat bewoners zelf initiatieven bedenken voor verbetering van hun eigen leefomgeving. Daarbij kun je denken aan het opzetten van een stichting om bijvoorbeeld een dorpswinkel open te houden en te beheren. Of een plan om samen maaltijden te bereiden voor ouderen.

Hoe werkt het

Groepen van minimaal vijf bewoners kunnen voor maximaal 75% van de kosten subsidie aanvragen. De aanvraag kan via www.gelderland.nl/leefbaarheid worden ingediend. Per initiatief is de subsidie minimaal € 10.000,00 en maximaal € 25.000,00. Daarmee mikt de provincie op de wat grotere plannen die vaak niet voor een gemeentelijke subsidie in aanmerking komen. Voorwaarde is dat het plan wel binnen het gemeentelijke en provinciale beleid past en het algemeen belang dient. De provincie heeft tot eind 2016 € 300,00 gereserveerd voor deze regeling.