HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Structuurvisie buurtplan Horst-Telgt vastgesteld

Structuurvisie buurtplan Horst-Telgt vastgesteld (25-04-2016)

Dit item is verlopen op 25-07-2016.

Donderdag 21 april heeft de gemeenteraad de structuurvisie buurtplan  Horst en Telgt vastgesteld. Het plan is tot stand gekomen met brede participatie vanuit de bewoners van Horst en Telgt. In de structuurvisie staat beschreven hoe de gemeente maar vooral de bewoners van Horst en Telgt denken over de toekomstige inrichting  van het buitengebied.

In 2015 is de gemeente samen met bewoners en de buurtvereniging Horst en Telgt  aan de slag gegaan om een buurtplan Horst en Telgt te maken. De betrokkenheid van de bewoners van het buitengebied was groot en overtrof de  verwachtingen.  Uiteindelijk is het  gelukt om samen een uitgewerkte structuurvisie Buurtplan Horst en Telgt én een gebiedsuitwerking woon- en werklandschap op te stellen. Deze samenwerking  tussen de gemeente en het initiatief van de bewoners en buurtvereniging Horst en Telgt sloot naadloos aan bij de wens van de gemeente  om inwoners meer verantwoordelijkheid en invloed te geven over de ruimtelijke inrichting en vormgeving  van hun eigen woon en leefomgeving.  Vanuit het oogpunt van burgerparticipatie is de totstandkoming van deze structuurvisie dan ook een schoolvoorbeeld van samenwerking, draagvlak en betrokkenheid.