HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Starterslening tijdelijk weer beschikbaar

Starterslening tijdelijk weer beschikbaar (30-01-2017)

Dit item is verlopen op 20-02-2017.

De gemeente gaat tijdelijk weer startersleningen verstrekken. Bent u jonger dan 35 jaar en geen eigenaar (geweest) van een woning, dan komt u wellicht in aanmerking voor deze lening. Omdat het budget beperkt is, is er slechts ruimte voor twee à drie leningen. Wij verwachten echter dat er meer belangstelling is en daarom is besloten de aanvragen door van loting toe te kennen. Op deze maakt iedereen evenveel kans.

De starterslening overbrugt het verschil tussen de verwervingskosten van een woning en het bedrag dat een huishouden maximaal kan lenen bij de bank. Deze lening is een 2e hypotheek, waarvan de rente en de aflossing in maximaal 30 jaren moet worden terugbetaald. 

Hoe werkt het?

Wilt u meedoen aan de loting van de startersleningen? Vul dan voor 20 februari het formulier in. 

Start het formulier

Op 23 februari verricht Burgemeester André Baars een trekking voor de startersleningen tijdens een openbare bijeenkomst van 10.00 tot 11.00 uur in het gemeentehuis van Ermelo. Bij deze trekking krijgt elke deelnemer een rangnummer. De deelnemers met de rangnummers 1 en 2 krijgen een aanvraagformulier starterslening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten toegestuurd. Hiermee kunnen zij een definitieve aanvraag doen. De nummers 3 en hoger, krijgen bericht dat zij voorlopig niet in aanmerking komen.

De eerste twee deelnemers die een aanvraag mogen indienen bij het SVn hebben tot 1juni 2017 de tijd om dat te doen. De SVn toetst of aan de voorwaarden voor de starterslening wordt voldaan en adviseert de gemeente over de hoogte van de starterslening. Die is afhankelijk van het verschil tussen de verwervingskosten van de woning en het maximale bedrag wat - op basis van het inkomen - bij de bank kan worden geleend, volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie.

Mochten een of beide winnende deelnemers op 1 juni geen aanvraag hebben ingediend, dan vervalt hun kans. Nummer 3 en verder krijgen dan de mogelijkheid een starterslening aan te vragen enzovoort.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een starterslening moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U bent maximaal 35 jaar oud op het moment van indienen van de aanvraag.
  • U mag geen eigenaar van een woning zijn of zijn geweest.
  • De aankoopsom van de woning plus de bijkomende kosten, zoals overdrachtsbelasting, notariskosten e.d., bedraagt maximaal € 225.000,00.
  • Op grond van deze maximale koopprijs worden er geen inkomenseisen gesteld
  • De maximaal toe te kennen starterslening bedraagt € 25.000,00 en is uitsluitend van toepassing voor woningen binnen de gemeente Ermelo.

Het heeft geen zin om deel te nemen aan de verloting als u ouder bent dan 35 jaar of al eigenaar van een woning bent of bent geweest.

Meer informatie?

Meer informatie over de starterslening kunt u vinden op de website van de SVn. U kunt ook contact opnemen met één van de medewerkers van afdeling Publiekszaken, telefoonnummer (0341) 56 72 32

Historie

Sinds 2010 heeft de gemeente Ermelo regelmatig startersleningen uitgegeven. Halverwege 2016 is er de starterslening (tijdelijk) stopgezet. Er was onvoldoende budget in het fonds om nog langer startersleningen te verstrekken. De gemeenteraad heeft aansluitend opdracht aan het college gegeven om de starterslening te evalueren. In 2017 besluit de raad over de toekomst van de starterslening in de komende jaren.