HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Start proef aanleg nieuwe berm langs Drieërweg

Start proef aanleg nieuwe berm langs Drieërweg (13-06-2016)

Dit item is verlopen op 13-08-2016.

De gemeente Ermelo gaat proefvakken in de berm aanleggen langs de Drieërweg. De huidige zachte bermen  zitten vol sleuven, hobbels en kuilen. Dit komt door een combinatie van  wilde zwijnen die de grond omwoelen en natte weersomstandigheden. Dit levert gevaarlijke verkeerssituaties op. Door het aanleggen van de proefvlakken worden bermen gedeeltelijk verhard.

De werkzaamheden langs de Drieërweg vinden plaats van maandag 13 juni tot en met donderdag 16 juni. De Drieërweg is voor verkeer gewoon toegankelijk. We vragen u wel om uw snelheid aan te passen tijdens de werkzaamheden.

De gemeente  onderzoekt met de proefvakken welke van de toepassingen het meest geschikt is voor een groene en toch stabiele berm. Een deel wordt aangelegd met grasbetontegels en de andere twee vlakken worden met verschillend verhardingsmateriaal gevuld en weer ingezaaid met gras. Door de aanleg van verschillende vakken wordt gekeken welke toepassing het meest effectief is om de wilde zwijnen te weren uit de berm. We hopen hiermee het aantal aanrijdingen met wilde zwijnen terug te dringen. Daarnaast is bermverharding  veiliger doordat het verkeer niet direct van de weg in een zachte berm terecht komt.